2 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่ใช่โจร 

I’m not a robber.

我不是打劫的。

Wǒ bú shì dǎ jié de.

 

ฉันมีวิธีของฉันเอง 

I have my own way.

我有我自己的办法。

Wǒ yǒu wǒ zì jǐ de bàn fǎ.

 


ต้องตีเหล็กตอนร้อนๆ เร่งเครื่องเอาชนะให้ได้ 

You must strike while the iron is hot.

趁热打铁, 乘胜追击。

Chèn rè dǎ tiě, chéng sheng zhuī jī.

 


ที่สำคัญที่สุดก็คือ อารมณ์กับนิสัยแปรปรวน เจ้าอารมณ์สุดๆ 

Most importantly, her temper is very unstable and moody.

最关键的就是性情和脾气非常不稳定,喜怒无常。

Zuì guān jiàn de jiù shì xìng qíng hé pí qì fēi cháng bù wěn dìng, xǐ nù wú cháng.

 


ความบกพร่องทางจิตใจของเด็กก็สามารถใช้สิ่งของมาจัดการได้อย่างนั้นเหรอ 

Can children’s psychological deficiency be cured with money?

孩子的心理缺失也是可以用物质搞定的

Hái zi de xīn lǐ quē shī yě shì kě yǐ yòng wù zhí gǎo dìng de?

 


แต่อย่างน้อยในด้านวัตถุ เขาอยากได้อะไร ฉันก็ทำให้เขาพอใจได้ 

But at least in material terms, whatever he wants can satisfy him.

但至少在物质上他想要什么我都能满足。

Dàn zhì shǎo zài wù zhí shàng tā xiǎng yào shén me wǒ dōu néng mǎn zú.ฉันรู้สึกว่าฉันได้รับการล่วงเกินแล้วละ และไม่อยากเจอคุณอีก 

I feel offended and don’t want to see you again.

我觉得我受到了冒犯,不想再看见你了。

Wǒ jué dé wǒ shòu dào le mào fàn, bù xiǎng zài kàn jiàn nǐ le.

*冒犯 Mào fàn ล่วงละเมิด ;ล่วงเกิน; ละลาบละล้วง

 


คุณต้องหาวิธีให้เธอกลายมาเป็นคนของคุณให้ได้จริงๆ วิธีนี้คุณถึงจะใช้เธอได้แบบสบายๆ 

You have to find a way To make her really become yours, thus, She can be better used by you.

你得想办法让她真正变成你的人。从而,才能更好地为你所用。

Nǐ děi xiǎng bàn fǎ ràng tā zhēn zhèng biàn chéng nǐ de rén. Cóng ér, cái néng gèng hǎo de wèi nǐ suǒ yòng.

 


เข้าใจเธอ วิเคราะห์ตัวเธอให้ได้ แล้วเดินเข้าไปในใจของเธอ 

know her, analyze her go into her hear.

了解她 ,剖析她,走进她的内心。

Liǎo jiě tā, pōu xī tā, zǒu jìn tā de nèi xīn.

 


เรียกย่อๆว่า การใช้ใจ 

In a word, having her in mind.

简称走心。

Jiǎn chēng zǒu xīn.

 


เจ้านักต้มตุ๋นนี่มาหาถึงที่เลย 

The con man came after me.

这骗子追上门来了。

Zhè piàn zi zhuī shàng mén lái le.

 


ถ้าแผลฉันติดเชื้อขึ้นมาจะทำยังไง 

What about my wound infection?

那我伤口感染了怎么办?

Nà wǒ shāng kǒu gǎn rǎn le zěn me bàn?

 


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...