26 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่เคยสงสัยในการร่วมงานของเรา I’ve never questioned our cooperation.

 我可从来没有质疑过我们的合作。

Wǒ kě cóng lái méi yǒu zhí yí guò wǒ men de hé zuò.

 

ฉันแค่คิดว่าการที่คุณเลือกแบบนี้ ฉันไม่เห็นด้วย I just don’t agree with your choice.

我只是觉得你这种选择,我不认同。

Wǒ zhǐ shì jué dé nǐ zhè zhǒng xuǎn zé, wǒ bú rèn tóng.

 

ถ้าคุณจะคิดแบบนี้ ฉันก็ช่วยไม่ได้  If you have to think this way, I can do nothing.

你要这么想,我也没办法。

Nǐ yào zhè me xiǎng, wǒ yě méi bàn fǎ.

 

ออกไปเดินเล่นให้ใจเย็นลงหน่อย รออารมณ์สงบแล้วค่อยกลับมากินข้าว

Clam down and go out for a walk when your mood calms down come back for dinner.

冷静一下,出门散散步等情绪平复下来之后再回来吃饭。

Lěng jìng yí xià, chū mén sàn sàn bù děng qíng xù píng fù xià lái zhī hòu zài huí lái chī fàn.

 

ง้อเธอ Coax her.

哄她。

Hǒng tā.

 

ประชุมของคุณไปคนเดียวเถอะ Have your own meeting.

你自己开你的会去吧。

Nǐ zì jǐ kāi nǐ de huì qù ba.

 

นี่คุณเตรียมตัวจะไปไหน Where are you going?

这是准备去哪儿?

Zhè shì zhǔn bèi qù nǎr?

 

ฉันอยากสงบสติสักหน่อย I need to calm down.

我需要冷静一下。

Wǒ xū yào lěng jìng yí xià.

 

ฉันต้องปล่อยวางเรื่องงานให้เหมาะสม I need to put down my work.

我要适当地放下工作。

Wǒ yào shì dàng de fàng xià gōng zuò.

 

อยู่ๆฉันก็คิดได้ It suddenly occurred to me.

我突然想到。

Wǒ tú rán xiǎng dào.

 

คุณจะลองพิจารณาดูหน่อยไหม Do you  want to think about it.

你要不要考虑一下。

Nǐ yào bú yào kǎo lǜ yí xià.

 

ตอนนี้รู้จักรั้งฉันแล้ว Now you know to retain me.

现在知道挽留我了。

Xiàn zài zhī dào wǎn liú wǒ le.

 

 

 

 

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถอนใจยาว 慨然长叹。 Kǎi rán cháng tàn. วันนี้เราคงไม่รอดจากนรกแน่ๆ 今天这个坎都过不去。 Jīn tiān zhè ge kǎn dōu guò bu qù. ฉันมองคนไม่ผิด...