11 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ตอนนี้คุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่า Are you at home now? 

你现在在家吗?

Nǐ xiàn zài zài jiā ma?

 

จะใกล้ชิดกับคนอื่นตามอำเภอใจ  มากเกินไปไม่ได้ You can’t get too close to other people.

不能跟其他的人随意走得太近。

néng gēn qí tā de rén suí yì zǒu de tài jìn.

 

ฉันไม่ได้ล้มเลิก I don’t give up.

我并没有放弃。

Wǒ bìng méi yǒu fàng qì.

 

ฉันขอโค้งคำนับให้คุณ I’ll give you a bow.

我给你鞠个躬。

Wǒ gěi nǐ jū gè gōng.

 

ทำไมถึงพูดไม่รู้เรื่องนะ How can't it make sense to you.

怎么说不通呢你。

Zěn me shuō bù tōng ne nǐ.

 

สมน้ำหน้าที่หัวเธอล้าน You deserve your hairline.

你活该你这么发际线高。

Nǐ huó gāi nǐ zhè me fà jì xiàn gāo.

 

ฉันได้รับกรรมพันธุ์มาจากคุณนั่นแหละ  I inherited you.

我不是遗传你吗?

Wǒ bú shì yí chuán nǐ ma?

 

ตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยเปลี่ยนเลย You haven’t changed since you were a kid.

从小到大就没有改过。

Cóng xiǎo dào dà jiù méi yǒu gǎi guò.

 

คุณรู้ไหมว่าพวกเรารู้สึกยังไง Do you know how we feel?

你知道我们什么滋味吗?

Nǐ zhī dào wǒ men shén me zī wèi ma?

 

ฉันยังไม่ได้บล็อกเขาเลย I haven’t blacklisted.

我还没有给他拉黑呢。

Wǒ hái méi yǒu gěi tā lā hēi ne.

 

ฉันจะบล็อกเขาเดี๋ยวนี้แหละ I’m going to blacklist him now.

我现在就给他拉黑。

Wǒ xiàn zài jiù gěi tā lā hēi.

 

เขาเห็นลูกของเราอ่อนต่อโลก He thinks our daughter is inexperienced.

他看我们闺女涉世未深。

Tā kàn wǒ men guī nǚ shè shì wèi shēn.

*涉世未深 Shè shì wèi shēn อ่อนต่อโลก ; ไม่เจนต่อโลก💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...