25 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ยังไม่ตอบกลับเลย  Still not reply.

还是没有回复。

Hái shì méi yǒu huí fù.

 

ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ Is this necessary?

有这个必要吗?

Yǒu zhè ge bì yào ma?

 

คุณบีบกระดูกซี่โครงฉันแล้วนะ You pinched me in the ribs.

你掐我肋骨了。

Nǐ qiā wǒ lèi gǔ le.

 

งั้นก่อนหน้านั้นเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไหม  Was there  a similar situation before?

那之前有出现过类似的情况吗?

Nà zhī qián yǒu chū xiàn guò lèi sì de qíng kuàng ma?

 

ตามหามาตั้งหลายที่แล้ว จะไปที่ไหนได้นะ We’ve searched so many places. Where could he go?

这么多地方都找过了,能去哪儿呢。

Zhè me duō dì fāng dōu zhǎo guò le, néng qù nǎr ne.

 

เคยมีอยู่ครั้งหนึ่ง  It did happen once.

确实有过一次。

Què shí yǒu guò yí cì.

 

ฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าเขาไปไหน I think I know where he was.

我想我知道他去哪儿了。

Wǒ xiǎng wǒ zhī dào tā qù nǎr le.

 

ทำไมมาที่นี่คนเดียว  Why did you come here by yourself?

为什么自己跑过来?

Wèi shén me zì jǐ pǎo guò lái?

 

เธอรู้ไหมว่าสร้างปัญหาให้คนอื่นมากแค่ไหน Do you know you cause  a big trouble to others?

你知不知道给别人添了多大的麻烦。

Nǐ zhī bù zhī dào gěi bié rén tiān le duō dà de má fan.

 

พวกคุณสองคนดูทีวีกันไปก่อนนะ  You two will watch TV for a while.

你们俩先看会儿电视。

Nǐ men liǎ xiān kàn huìr diàn shì.

 

ในเมื่อครั้งนี้คุณยอมรับผิดด้วยตัวเอง ฉันก็จะปล่อยคุณไปก่อน  Since this time you admit your mistake, I’ll forgive you this time.

既然这次你主动承认错误,我就先放过你。

Jì rán zhè cì nǐ zhǔ dòng chéng rèn cuò wù, wǒ jiù xiān fàng guò nǐ.

 

สำหรับฉันแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายมาก It’s a piece of cake .

对我来说轻而易举。

Duì wǒ lái shuō qīng ér yì jǔ.

 

ง่ายมากงั้นเหรอ A piece of cake?

轻而易举 ?

Qīng ér yì jǔ?


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...