26 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เรื่องนี้ยังไม่รีบ  This is not in a hurry.

这个先不急。

Zhè ge xiān bù jí.

 

ฉันไม่รังเกียจคุณ I don’t dislike you.

我不嫌弃你。

Wǒ bù xián qì nǐ.

 

มันไม่ใช่ว่าคุณรังเกียจหรือไม่รังเกียจฉัน  It’s not the matter you dislike me or not?

不是你嫌不嫌弃我。

Bú shì nǐ xián bù xián qì wǒ.

 

คุณหวงของเหรอ Are you an iron cock?

你是铁公鸡吗?

Nǐ shì tiě gōng jī ma?

 

ถือว่ายังพอมีน้ำใจอยู่บ้าง รู้จักเอาใจใส่พนักงานที่ลำบาก  That’s kind of human of you to consider the hardness of your employees.

还算有点人性,知道体贴员工辛苦了。

Hái suàn yǒu diǎn rén xìng, zhī dào tǐ tiē yuán gōng xīn kǔ le.

 

หลังจากผ่านการอนุมัติจากฉันแล้ว ถึงเดินทางได้ Only after my approval can it be executed.

经过我的审批认可之后,方可执行。

Jīng guò wǒ de shěn pī rèn kě zhī hòu, fāng kě zhí xíng.

 

ฉันไม่ได้คิดจะวางยาเขาแน่นอน I absolutely didn’t mean to poison him.

我绝对没有要毒死他的意思。

Wǒ jué duì méi yǒu yào dú sǐ tā de yì si.

 

เขาเองก็ไม่ได้บังคับให้ฉันกินเลย And he is absolutely not force me to eat this.

他也绝对绝对没有逼我吃。

Tā yě jué duì jué duì méi yǒu bī wǒ chī.

 

ส้วมตันหรือเปล่า Is the toilet blocked?

卫生间堵了吗?

Wèi shēng jiān dǔ le ma?

 

พวกคุณได้กลิ่นอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่า  Have you smelled something bad?

你们有没有闻到什么怪味?

Nǐ men yǒu méi yǒu wén dào shén me guài wèi?

 

ถ้าอย่างนั้นอาจจะเพราะระบบย่อยไม่ค่อยดี That may due to poor digestion.

那可能是消化不太好。

Nà kě néng shì xiāo huà bú tài hǎo.

 

วันนี้ไปได้แค่พิพิธภัณฑ์  We can only go to the museum today.

今天只能去博物馆。

Jīn tiān zhǐ néng qù bó wù guǎn.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...