25 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


มียุงนะ  There are mosquitoes.

有蚊子。

Yǒu wén zi.

 

ถ้าคุณไม่พูดฉันก็คงลืมไปแล้ว I forgot it if you didn’t  say.

你不说我都忘了。

Nǐ bù shuō wǒ dōu wàng le.

 

มีความคิดเห็นอะไรเสนอมาได้เลย Any  comments?

有什么意见随便提吧。

Yǒu shén me yì jiàn suí biàn tí ba.

 

คุณอาจจะเอาข้อมูลมาผิดแล้ว ฉบับนี้ถึงจะถูกต้อง  You take the wrong file. This is the right one.

你的资料可能拿错了,这一份才是对的。

Nǐ de zī liào kě néng ná cuò le, zhè yī fèn cái shì duì de.

 

แต่ฉันไม่อยากให้เธอไปเลย  But I can't bear you.

可是我舍不得你。

Kě shì wǒ shě bù dé nǐ.

 

คุณไปแล้ว ถ้าฉันถูกรังแก แล้วฉันควรจะไปหาใครอะ If you’re not here, when being bullied, who can do me a favour?

你走了以后,是被欺负了,该找谁呀。

Nǐ zǒu le yǐ hòu, shì bèi qī fùle ,gāi zhǎo shéi ya.

 

ทุกคนก็จะยิ่งซัดหน้าเธอแรงกว่าเดิมอีก  They will beat you even worse.

大家会揍你揍得更惨。

jiā huì zòu nǐ zòu de gèng cǎn.

 

คุณอย่าหาว่าฉันพูดมากเลยนะ  Don’t blame me for being talkative.

你别怪我多嘴。

Nǐ bié guài wǒ duō zuǐ.

 

ช่างเถอะ พูดกับคุณไปคุณก็ไม่เข้าใจ Okey, you can’t get it.

算了,跟你也说不明白。

Suàn le, gēn nǐ yě shuō bù míng bái.

 

ฉันไม่เคยคิดว่าจะทำให้เธอไม่มีความสุข I didn’t want to make her unhappy.

我没想过让她不快乐。

Wǒ méi xiǎng guò ràng tā bú kuài lè.

 

ก็เห็นๆอยู่ว่าสนใจ ยังจะมาปากแข็งอีก Don’t fool me. She’s special for you.

明明就是在乎还嘴硬。

Míng míng jiù shì zài hū hái zuǐ yìng.

 

ช่วยเหลือด่วนๆ   Do me a favour.

紧急求助。

Jǐn jí qiú zhù.

 

นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ยิน ว่าคุณก็คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเป็นเหมือนกัน This is the first  time I’ve heard that you think about others’ feelings.

我这还是第一次听到你会考虑别人的感受。

Wǒ zhè hái shì dì yí cì tīng dào nǐ huì kǎo lǜ bié rén de gǎn shòu.🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...