30 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่ได้สระผม 

I didn’t wash my hair.

我没洗头。

Wǒ méi xǐ tóu.

 


ฉันสระผมทุกคืน 

I wash my hair every night. 
我每晚都洗头。

Wǒ měi wǎn dōu xǐ tóu.

 


ยังไงก็ได้ฉันทนหน่อยเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้ว 

Whatever, I can tolerate it.

随便吧,我忍一忍就过去了。

Suí biàn ba, wǒ rěn yì rěn jiù guò qù le.

 


นึกไม่ถึงว่า ฝีมือเขาจะดีมาก  

I don’t expect him to do well.

没想到,他手法还挺好。

Méi xiǎng dào, tā shǒu fǎ hái tǐng hǎo.

 


อย่าเอาจริงนะ 

Don’t be serious.

别来真的。

Bié lái zhēn de.

 


เขาใส่ร้ายเรื่องไม่จริงของคุณ ทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียง แล้วจะไม่ให้ฟ้องเขางั้นเหรอ  

His false accusations of disinformation against you have caused damage to your reputation. Shouldn’t he be sued?

他对你的不实指控造谣,造成了你的名誉上的损失,难道不应该起诉他吗?

Tā duì nǐ de bù shí zhǐ kòng zào yáo, zào chéng le nǐ de míng yù shàng de sǔn shī, nán dào bù yīng gāi qǐ sù tā ma?

 นั่นคือราคาที่เขาต้องจ่าย แต่ละคนต้องรับผิดชอบกับคำพูดและการกระทำของตัวเอง 

That’s the price he should pay. Everyone should be responsible for what she/he says or does.

那是他应该付出的代价,每个人都要为自己的言行负责。

Nà shì tā yīng gāi fù chū de dài jià, měi gè rén dōu yào wèi zì jǐ de yán xíng fù zé.

 


มีความกดดันมาก 

It’s very stressful.

压力非常大。

lì fēi cháng dà.

 


เธอมีกำแพงและอคติกับฉัน 

She was defensive and prejudiced against me.

她对我有防备有偏见。

Tā duì wǒ yǒu fáng bèi yǒu piān jiàn.

 


ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอคติ 

I like to think I'm not prejudiced. 

我觉得自己并没有偏见。

Wǒ jué dé zì jǐ bìng méi yǒu piān jiàn. 

 


ฉันเข้าใจได้ 

I can understand.

我都能够理解。

Wǒ dōu néng gòu lǐ jiě.

 


อีกอย่างเรื่องพวกนี้ ล้วนอยู่ในขอบเขตภาระของฉัน 

And these things are within my range.

而且这些事情都在我的承受范围之内。

Ér qiě zhè xiē shì qíng dōu zài wǒ de chéng shòu fàn wéi zhī nèi.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถอนใจยาว 慨然长叹。 Kǎi rán cháng tàn. วันนี้เราคงไม่รอดจากนรกแน่ๆ 今天这个坎都过不去。 Jīn tiān zhè ge kǎn dōu guò bu qù. ฉันมองคนไม่ผิด...