4 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ทำไมคุณไม่รีบบอกหละ Why didn’t you tell me that earlier?

你怎么不早说。

Nǐ zěn me bù zǎo shuō.

 

น้ำเข้ามือถือฉันแล้ว My phone lets in water.

我手机进水了。

Wǒ shǒu jī jìn shuǐle.

 

จะได้อุ่น To warm yourself.

取个暖。

Qǔ gè nuǎn.

 

คุณนี่มันไม่น่าไว้ใจ That’s ridiculous.

你这也太扯了。

Nǐ zhè yě tài chě le.

 

อุ่นจริงๆด้วย It’s really warm.

还真的挺暖和的。

Hái zhēn de tǐng nuǎn huo de.

 

คุณต้องจุกจิกขนาดนี้เลยเหรอ You have to be so fussy.

你都要这么斤斤计较。

Nǐ dōu yào zhè me jīn jīn jiào.

 

ชอบทำอะไรบุ่มบ่ามแบบนี้ตลอดเลยนะ  You always do things so rashly.

做事情总是这么莽撞。

Zuò shì qíng zǒng shì zhè me mǎng zhuàng.

*莽撞 Mǎng zhuàng  บุ่มบ่าม; มุทะลุ ;ไม่ดูตาม้าตาเรือ

 

การลาออกจากงานของเขาถูกถือว่าทำบุ่มบ่ามเกินไป It was considered rather foolhardy for him to quit his job. 

他把工作辞掉被认为过于莽撞了。

Tā bǎ gōng zuò cí diào bèi rèn wéi guò yú mǎng zhuàng le.

 

คุณนี่บื้อจริงๆด้วย  You are such a fool.

你还真是个笨蛋。

Nǐ hái zhēn shì gè bèn dàn.

 

วินาทีนั้นไม่ได้คิดอะไรเลย I didn’t think about anything.

第一时间什么都没想。

Dì yī shí jiān shén me dōu méi xiǎng.

 

คุณอยากกินสักคำไหม Would you like to have a bite?

你要不要来一口?

Nǐ yào bú yào lái yì kǒu?

 

อร่อยขนาดนั้นเลยเหรอ Is it really that delicious?

真有那么好吃?

Zhēn yǒu nà me hào chī?

 

ฉันอยากชิมเองสักหน่อย I’ll taste it myself.

我要亲自品尝一下。

Wǒ yào qīn zì pǐn cháng yí xià.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  早上起来没什么胃口。 Zǎo shang qǐ lái méi shén me wèi kǒu. ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ ไม่ค่อยอยากจะกินอะไร 这就是你所谓的努力? Zhè jiù shì nǐ suǒ wèi de nǔ lì...