4 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เธอนี่พูดอะไรตลกจัง 

Why are you so funny?

你说话怎么这么好笑。

Nǐ shuō huà zěn me zhè me hǎo xiào.

 


วันนี้แต่งตัวสวยมากเลย 

You look beautiful today.

今天穿得挺漂亮的。

Jīn tiān chuān de tǐng piào liang de.

 

งั้นฉันช่วยก็แล้วกัน 

Or I’ll help you.

要不然我帮你。

Yào bù rán wǒ bāng nǐ.

 


คนนี้ช่างโอ้อวดเสียนี่จริงๆ 

She is really high-profile.

这个人真高调。

Zhè ge rén zhēn gāo diào.

 


กลัวคนอื่นไม่รู้เรื่องของเธอหรือยังไง 

Afraid that others won’t know about her.

生怕别人不知道她的事。

Shēng pà bié rén bù zhī dào tā de shì.

 


อาจมีคนถามว่า ทำไมฉันถึงพูดแบบนี้ 

Someone might ask why I said that.

可能有人会问我为什么这么说。

Kě néng yǒu rén huì wèn wǒ wèi shén me zhè me shuō.

 


พวกเราขออวยพรความกล้าหาญนี้ 

We should bless this bravery.

我们应该祝福这一份勇敢。

Wǒ men yīng gāi zhù fú zhè yí fèn yǒng gǎn.

 


คนเราก็ควรมีชีวิตใหม่เช่นกัน 

People should also have their new life.

人也应该拥有新的生活。

Rén yě yīng gāi yǒng yǒu xīn de shēng huó.

 


ไม่ดีเลยที่จะพูดโจ่งแจ้งขนาดนั้น 

It’s not good to be so blatant.

这么明目张胆不好吧。

 Zhè me míng mù zhāng dǎn bù hǎo ba.

*明目张胆 Míng zhāng dǎn  อย่างโจ่งแจ้ง ;อย่างหน้าด้านๆ

 


หน้าตาก็สะสวยแต่เจ้าเล่ห์เกินไปหน่อย 

She looks beautiful but too seasoned.

长得挺漂亮,但太有心机了。

Zhǎng de tǐng piào liang, dàn tài yǒu xīn jī le.

 


เธอหน้าแตกแน่ๆ 

You’ll lose your face.

这个脸你丢定了。

Zhè ge liǎn nǐ diū ding le.

 


เห็นทีทุกคนจะสนใจเรื่องของเรากันมาก 

It seems that people are very interested in our story.

 看来大家对我们的故事很感兴趣。

Kàn lái dà jiā duì wǒ men de gù shì hěn gǎn xìng qù.

 


งั้นฉันขอใช้โอกาสนี้แจกแจงให้ทุกคนฟังกันหน่อย 

I’d like to take this opportunity today to clarify.

那今天我借此机会给大家澄清一下。

Nà jīn tiān wǒ jiè cǐ jī huì gěi dà jiā chéng qīng yí xià.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  早上起来没什么胃口。 Zǎo shang qǐ lái méi shén me wèi kǒu. ตื่นมาเช้าๆแบบนี้ ไม่ค่อยอยากจะกินอะไร 这就是你所谓的努力? Zhè jiù shì nǐ suǒ wèi de nǔ lì...