17 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณจะซื้อกี่อัน How many are you buying?

你要买多少?

Nǐ yāo mǎi duō shǎo?

 

คุณกำลังวางแผนจะทำอะไร What are you planning to do?

你打算要怎么办?

Nǐ dǎ suàn yào zěn me bàn?

 

อย่าด่วนสรุป Don’t jump to conclusions!

不要急于下结论!

Bú yào jí yú xià jié lùn!

 

ที่จริงแล้วบ้านของเราหัวสมัยใหม่มาก In fact, we are very open-minded. We will never

其实我们家特别开明。

shí wǒ men jiā tè bié kāi míng.

 

ฉันเองก็ไม่อยากให้คนอื่นรู้ไปมากกว่านี้ I also don’t want any people to know.

我也不想让更多人知道。

Wǒ yě bù xiǎng ràng gèng duō rén zhī dào.

 

เด็กคนนี้ใช้ชีวิตไม่ง่ายเลยนะ It’s not easy for you.

你说这孩子太不容易了。

Nǐ shuō zhè hái zi tài bù róng yì le.

 

อย่าทำให้ตัวเองลำบากขนาดนั้นเลย Don’t make yourself so hard.

别把自己搞得那么辛苦。

Bié bǎ zì jǐ gǎo de nà me xīn kǔ.

 

ฉันไม่เถียงด้วยแล้ว I'm done arguing with you.

我不想再和你争论了。

Wǒ bù xiǎng zài hé nǐ zhēng lùn le.

 

คุณเคยส่งรูปมาให้ฉันไม่ใช่เหรอ Didn't you send me picture?

你不是给我发过照片吗?

Nǐ bú shì gěi wǒ fā guò zhào piàn ma?

 

นี่ก็เท่ากับว่าเคยเจอแล้วละนะ It’s like I’ve seen him.

这不等于见过了嘛。

Zhè bù děng yú jiàn guò le ma.

 

ต้องหิวแล้วแน่ๆเลย  You must be hungry.

一定肚子饿了吧。

Yī dìng dù zi è le ba.

 

คุณทานผลไม้รองท้องไปก่อนนะ Please have some fruit first.

你先吃点水果垫垫。

Nǐ xiān chī diǎn shuǐ guǒ diàn diàn.💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถอนใจยาว 慨然长叹。 Kǎi rán cháng tàn. วันนี้เราคงไม่รอดจากนรกแน่ๆ 今天这个坎都过不去。 Jīn tiān zhè ge kǎn dōu guò bu qù. ฉันมองคนไม่ผิด...