21 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณกำลังคิดอะไรอยู่ What are you thinking about?

你在想什么?

Nǐ zài xiǎng shén me?

 

แต่ฉันกลับไม่มีอะไรเลย But I have nothing.

而我什么都没有。

Ér wǒ shén me dōu méi yǒu.

 

แต่ฉันกลับไม่ได้ทำอะไรเลย But my anything has not actually done. 

而我却什么都没有做。

Ér wǒ què shén me dōu méi yǒu zuò. 

 

คุณอาศัยอยู่แถวนี้หรือเปล่า Do you live near here?

你住在这附近吗?

Nǐ zhù zài zhè fù jìn ma?

 

บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรมาก Not a big issue.

说问题不大。

Shuō wèn tí bú dà.

 

มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โต ใช่ไหม So it's not such a big deal, is it? 

所以这问题也不大,对吗?

Suǒ yǐ zhè wèn tí yě bú dà, duì ma?

 

เวลาไม่สบายก็ต้องกินยานะ Patients should take medicine.

生病了,就要吃药。

Shēng bìng le, jiù yào chī yào.

 

ยาขมไหม Is it bitter?

药苦吗?

Yào kǔ ma?

 

ยาไม่ขมเลยแม้แต่น้อย  It is not bitter at all.

药真的一点都不苦。

Yào  zhēn de yì diǎn dōu bù kǔ.

 

งั้นตอนนี้ถึงตาใครต้องกินยาแล้วนะ Who should take the medicine now?

那现在该谁喝药了呢?

Nà xiàn zài gāi shéi hē yào le ne?

 

คุณไม่ได้สังเกตเลยเหรอ Didn’t you notice that?

你都没有注意到吗?

Nǐ dōu méi yǒu zhù yì dào ma?

 

เขาปฏิเสธที่จะพูด He refused to talk.

他拒绝开口说话。

Tā jù jué kāi kǒu shuō huà.

 

แต่ว่าสถานการณ์ส่วนใหญ่ But in most cases.

但是大多数的情况下。

Dàn shì dà duō shǔ de qíng kuàng xià.🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถอนใจยาว 慨然长叹。 Kǎi rán cháng tàn. วันนี้เราคงไม่รอดจากนรกแน่ๆ 今天这个坎都过不去。 Jīn tiān zhè ge kǎn dōu guò bu qù. ฉันมองคนไม่ผิด...