21 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่ได้ ไม่ได้อารมณ์ No, not my style.

不行, 没脾气。

Bù xíng, méi pí qì.

 

คุณทานเนื้อหรือเปล่า Do you eat beef?

你吃牛肉吗?

Nǐ chī niú ròu ma?

 

รู้จักมารยาทไหมเนี่ย Are you polite?

懂不懂礼貌呀?

Dǒng bù dǒng lǐ mào ya?

 

คุณกินข้าวนอกบ้านบ่อยไหม Do you eat out often?

你经常在外面吃饭吗?

Nǐ jīng cháng zài wài miàn chī fàn ma?

 

ไม่มีมารยาทเลยสักนิด He doesn’t know any manners.

一点礼貌都不懂。

Yì diǎn lǐ mào dōu bù dǒng.

 

ลูกของคุณไม่รู้จักมารยาท Your kids are impolite.

你的孩子不懂礼貌。

Nǐ de hái zi bù dǒng lǐ mào.

 

ที่แท้ก็เป็นใบ้นี่เอง It he a mute? .

原来是个哑巴。

Yuán lái shì gè yǎ bā.

 

เจ้าเด็กบ้า ไม่ได้รับการสั่งสอนจากที่บ้านเลยสักนิด  A spoiled brat without any family education.

小屁孩一点家教都没有。

Xiǎo pì hái yì diǎn jiā jiào dōu méi yǒu.

 

และขอให้คุณระวังคำพูดของคุณไว้ด้วย Please be kind.

也请你积点口德。

Yě qǐng nǐ jī diǎn kǒu dé.

 

ขอให้คุณระวังนิสัยของคุณด้วย Behave yourself.

请你注意素质。

Qǐng nǐ zhù yì sù zhì.

 

อย่าทำให้เด็กดีๆคนหนึ่ง ถูกคุณสอนจนเสียคน Don’t send a bad message to your son.

别好好的孩子被你给教坏了。

Bié hǎo hǎo de hái zi bèi nǐ gěi jiāo huài le.

 

คุณออกจะใจร้อนเกินไปหน่อยนะ You are in a bit of a hurry.

有点操之过急了。

Yǒu diǎn cāo zhī guò le.

 

ดูท้องฟ้านี่สิ Look at the sky.

你看这天空。

Nǐ kàn zhè tiān kōng.🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...