7 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ก็ไม่มีผลอะไรทั้งนั้น It will not affect the overall situation.

都不影响大局。

Dōu bù yǐng xiǎng dà jú.

 

หรือว่าคุณมีแผนอื่นอยู่ในใจ Or you have another picture in mind?

还是你心中另有所图?

Hái shì nǐ xīn zhōng lìng yǒu suǒ tú?

 

แล้วคุณจะทำยังไงต่อไปWhat are you going to do next?

那你接下来打算怎么办?

Nà nǐ jiē xià lái dǎ suàn zěn me bàn?

 

จะมีทีมงานที่มืออาชีพที่สุดมาจัดการให้ Will be organized by the most professional and efficient team.

会有最专业高效的团队进行服务。

Huì yǒu zuì zhuān yè gāo xiào de tuán duì jìn xíng fú wù.

 

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด If there’s no accident.

不出意外的话。

Bù chū yì wài de huà.

 

ภายในหนึ่งเดือน จะจัดการทั้งหมดนี่เสร็จ Within a month, the processed will all be completed.

一个月之内全部走完这些流程。

Yí gè yuè zhī nèi quán bù zǒu wán zhè xiē liú chéng.

 

นอกเหนือจากนี้ Besides.

除此之外。

Chú cǐ zhī wài.

 

นี่มันอวดแฟนแบบโจ่งแจ้งเลยนะThis is to show your love in public.

这是公开秀恩爱啊。

Zhè shì gōng kāi xiù ēn ài a.

 

นี่มันลงโทษอย่างโจ่งแจ้งต่างหาก It’s so embarrassing.

这是公开处刑。

Zhè shì gōng kāi chǔ xíng.

 

อย่าแช่งตัวเองอย่างนั้นสิ Don’t curse yourself like that.

你别这么咒自己。

Nǐ bié zhè me zhòu zì jǐ.

 

เห็นๆกันอยู่ว่าอยากให้ฉันขายหน้า He clearly wants to make a fool of me.

明明就是想让我出丑。

Míng míng jiù shì xiǎng ràng wǒ chū chǒu.

 

ฉันขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อย นะ Let me introduce myself.

我正式自我介绍一下。

Wǒ zhèng shì zì wǒ jiè shào yí xià.

 

ใครบอกว่าเป็นข่าวปลอมกันละ Who said it is fake news?

谁说是假消息的。

Shéi shuō shì jiǎ xiāo xī de.


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ