21 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณพอจะมีเวลาบ้างไหม Do you have time?

你有时间吗?

Nǐ yǒu shí jiān ma?

 

ทำให้เขาพึ่งพาได้ To make him feel dependent.

这么依赖的人。

Zhè me yī lài de rén.

 

คุณมีลูกไหม Do you have a kid?

你有孩子吗?

Nǐ yǒu háizi ma?

 

คืนนี้เธออยากให้ฉันอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนเธอใช่ไหม You want me to be here with you tonight don’t you?

你是想让我 今天晚上在这里陪你,是不是?

Nǐ shì xiǎng ràng wǒ jīn tiān wǎn shàng zài zhè lǐ péi nǐ, shì bú shì?

 

ถ้าเกิดสถานการณ์เป็นใจ ฉันก็จะพยายามพาเขาติดตัวไปด้วย If circumstances permit. I’ll try to keep him along with me.

如果情况允许的话我会尽量把他带在身边。

guǒ qíng kuàng yǔn xǔ de huà wǒ huì jǐn liàng bǎ tā dài zài shēn biān.

 

และก็ปฏิเสธที่จะติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้า And communicate with strangers.

也拒绝跟陌生人接触。

Yě jù jué gēn mò shēng rén jiē chù.

 

เขาก็ไม่เคยให้คนอื่นนอนกับเขา He never asks anyone else to sleep with him.

他也从来不让别人跟他一起睡。

Tā yě cóng lái bú ràng bié rén gēn tā yì qǐ shuì.

 

คืนนี้ฉันจะอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนเขา I’ll stay with him tonight.

晚上我留下来陪他。

Wǎn shàng wǒ liú xià lái péi tā.

 

เมื่อกี้คุณเรียกเธอว่าอะไรนะ What did you just call her?

你刚刚叫她什么?

Nǐ gāng gāng jiào tā shén me?

 

ถ้าหากว่าเขาไข้ขึ้นอีก In case he has a fever again.

万一他在发烧了。

Wàn yī tā zài fā shāo le.

 

คุณถามอะไรเนี่ย Isn’t that asking the question knowingly?

你这话问的?

Nǐ zhè huà wèn de

 

ฉันจะให้คนกลับไปพร้อมกับคุณ ถือโอกาสเก็บของของคุณด้วย I’ll let someone go back with you. To pack up your things.

我让人跟你一起回。顺便把你的东西收拾。

Wǒ ràng rén gēn nǐ yìqǐ huí. Shùn biàn bǎ nǐ de dōng xī shōu shi.

 

เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น  What happened last night?

昨晚怎么回事?

Zuó wǎn zěn me huí shì?🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...