1 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นี่คงไม่ใช่พวกจิตวิปริตแถมยังหลงตัวเองหรอกนะ He’s a psychopath and a narcissist.

这不会是心理障碍加自恋狂吧。

Zhè bú huì shì xīn lǐ zhàng ài jiā zì liàn kuáng ba.

 

ไม่ผิดคาดจริงๆ As  I thought.

果然不出我所料。

Guǒ rán bù chū wǒ suǒ liào.

 

ของทุกอย่างล้วนมีค่าเท่ากันทุกประการ Everything has its equivalent value match.

所有的东西都有同等的价值匹配。

Suǒ yǒu de dōng xī dōu yǒu tóng děng de jià zhí pǐ pèi.

 

แก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างพวกคคุณ ฉันจะแจ้งความจับเรียงตัวเลย This kind of phone fraud, I’ll report one by one.

你们这种电话诈骗我接一个举报一个。

Nǐ men zhè zhǒng diàn huà zhà piàn wǒ jiē yí gè jǔ bào yí gè.

 

ก็ไม่เชิง Not exactly.

不完全是。

Bù wán quán shì.

 

ฉันนี่มันสุดยอดไปเลย I’m so tough.

厉害死我了。

Lì hài sǐ wǒ le.

 

เชิญคุณออกไปเดี๋ยวนี้เลย Please leave now.

请你现在马上离开。

Qǐng nǐ xiàn zài mǎ shàng lí kāi.

 

เชิญคุณออกไปได้แล้ว Please leave.

请你离开。

Qǐng nǐ lí kāi.

 

เธอผลักคุณออกนอกประตูเลยเหรอเนี่ย she pushed you out of the door?

她竟然把你推出门了?

Tā jìng rán bǎ nǐ tuī chū mén le?

 

เธอยังคงปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือ She still won’t cooperate with me.

她还是不肯合作。

Tā hái shì bù kěn hé zuò.

 

กะแล้วเชียวว่าต้องไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา It’s really not an ordinary woman.

果然不是一般的女人。

Guǒ rán bú shì yì bān de nǚ rén.

 

เจ้าหมอนี่สมองมีปัญหาหรือเปล่านะ Is there something wrong with this person’s brain?

 这人脑子是不是有病啊?

Zhè rén nǎo zi shì bú shì yǒu bìng a?


💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...