25 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 จากพลังที่มีมากมายของคุณที่ฉันรู้จัก For your brute force.

以我对你蛮力的了解。

Yǐ wǒ duì nǐ mán lì de liǎo jiě.

 

คุณรู้จักฉันดีจริงๆเลย You really know me.

你可真了解我。

Nǐ kě zhēn liǎo jiě wǒ.

 

ฉันยังนึกว่าคุณจะมาช่วยฉันถือกระเป๋าซะอีก I thought you’re here to help me with my luggage.

我还以为你是来帮我提行李的呢。

Wǒ hái yǐ wéi nǐ shì lái bāng wǒ tí háng lǐ de ne.

 

เดี๋ยวฉันจะแนะนำคุณคร่าวๆนะ A brief introduction.

我来给你简单介绍一下。

Wǒ lái gěi nǐ jiǎn dān jiè shào yí xià.

 

นี่เป็นที่ที่มีคนอยู่เหรอ Are you living here?

你这是有人住的地方吗?

Nǐ zhè shì yǒu rén zhù de dì fāng ma?

 

บ้านของคุณทั้งใหญ่และเงียบเหงาขนาดนี้ ไม่เหมือนที่ที่คนจะอยู่อาศัยเลย Your house is so big and desolate. It doesn’t look like an ordinary family.

你这家这么大这么冷清完全不像人住的地方。

Nǐ zhè jiā zhè me dà zhè me lěng qīng wán quán bú xiàng rén zhù de dì fāng.

 

ฉันไม่เคยเล่นเกม I never play games.

我从来不玩游戏。

Wǒ cóng lái bù wán yóu xì.

 

นั่นเป็นสิ่งที่เสียเวลา That’s a waste of time.

那是在浪费时间。

Nà shì zài làng fèi shí jiān.

 

เขาอ่านหนังสือพวกนี้ทั้งหมดเลยเหรอ Are those his books?

这些都是他看的吗?

Zhè xiē dōu shì tā kàn de ma?

 

จะเป็นเด็กเรียนเกินไปแล้ว How smart he is!

这也太学霸了吧。

Zhè yě tài xué bà le ba.

 

เขาคงไม่ได้เป็นโรคจิตหรอกใช่ไหม He’s not a pervert, is he?

他不是变态把他。

Tā bú shì biàn tài bǎ tā.

 

ดูท่าทางของหนุ่มน้อยนี่แล้ว  น่าจะเริ่มสงสัยแล้วสินะ This little guy is still suspicious.

看这小家伙的样子还是起了疑心啊。

Kàn zhè xiǎo jiā huo de yàng zǐ hái shì qǐ le yí xīn a.

 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...