29 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


รายละเอียดฉันไม่ค่อยแน่ใจ เลยพูดยาก I’m not quite sure of the details. It’s hard to say.

具体情况我不太清楚。也不太好说。

Jù tǐ qíng kuàng wǒ bú tài qīng chǔ. Yě bú tài hǎo shuō.

 

ยังไงซะ ฉันรู้อยู่แก่ใจตัวเองดีก็พอแล้ว Anyway, I have a clear conscience.

反正我问心无愧就好。

Fǎn zhèng wǒ wèn xīn wú kuì jiù hǎo.

 

คนอื่นว่าฉัน เธอโกรธเหรอ Are you angry that others slander me?

别人说我,你生气呀。

Bié rén shuō wǒ, nǐ shēng qì ya.

 

คือว่า ฉันไปชงชาให้คุณดีกว่า I’ll make you a pot of tea.

那个我去给你们沏壶茶。

Nà gè wǒ qù gěi nǐ men qī hú chá.

 

เพราะฉะนั้น คุณยังมีคำถามอะไรอีกไหม So do you have any question?

所以你还有什么疑问吗?

Suǒ yǐ nǐ hái yǒu shén me yí wèn ma?

 

ขอโทษที วันนี้พวกเราพอแค่นี้ก่อน  I’m sorry. Let’s end it for today.

抱歉,今天我们先到这儿。

Bào qiàn, jīn tiān wǒ men xiān dào zhèr.

 

ยังดีที่ตอนนั้นเขาอยู่ ไม่อย่างนั้นตอนนี้ฉันโดนรุมทึ้งอยู่แน่ Fortunately, he appeared. Or I’d be getting gangbanged right now.

还好他从天而降,要不然我现在正在被群殴呢。

Hái hǎo tā cóng tiān ér jiàng, yào bù rán wǒ xiàn zài zhèng zài bèi qún ōu ne.

 

หลายวันนี้ห้ามออกไปข้างนอกคนเดียวเด็ดขาด Don’t go out alone these days.

这几天千万不要一个人出门了。

Zhè jǐ tiān qiān wàn bú yào yí gè rén chū mén le.

 

คุณเป็นพวงกุญแจห้อยกระเป๋าของฉันหรือไง Are you the pendant on my bag?

你是我包上的挂件了。

Nǐ shì wǒ bāo shàng de guà jiàn le.

 

เธอคิดซะว่าฉันเป็นเครื่องราง You can use me as your amulet.

你就把我当成你的护身符。

Nǐ jiù bǎ wǒ dàng chéng nǐ de hù shēn fú.

 

คุณต้องเข้าใจผิดแน่ๆ เพราะอะไรถึงฟ้องร้องฉัน You must have misunderstood me. Why sue me?

你一定是误会了,你为什么要起诉我。

Nǐ yí dìng shì wù huì le, nǐ wèi shén me yào qǐ sù wǒ.

 

ฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ I didn’t know that would happen.

我也不知道会这样。

Wǒ yě bù zhī dào huì zhè yàng.

 

ที่ฉันมาไม่ใช่เพื่อฟังคุณพูดเรื่องพวกนี้  I don’t come here to hear you say that.

我来不是为了听你说这些。

Wǒ lái bú shì wèi le tīng nǐ shuō zhè xiē.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...