14 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่ชอบติดค้างใครน่ะ 

I don’t like to owe anyone anything.

我不喜欢欠别人。

Wǒ bù xǐ huān qiàn bié rén.

 


ถ้าไม่สะดวกก็ไม่บังคับนะ 

It’s okay if not.

如果不方便的话也不强求。

guǒ bù fāng biàn de huà yě bù qiǎng qiú.

 


พูดอย่างละเอียดฉันกับเขาเป็นมากกว่าเพื่อนน่ะ 

Precisely speaking, we are more than friends.

准确地说 ,我跟她是朋友以上的关系。

Zhǔn què de shuō, wǒ gēn tā shì péng yǒu yǐ shàng de guān xi.

 


ทำไมไม่ยอมตัดใจสักทีน่ะ 

Why don’t you give up?

怎么就是不死心呢。

Zěn me jiù shì bù sǐ xīn ne.

 


ฉันสาบานด้วยเกียรติของฉัน 

I swear in my name.

我拿我们名义发誓。

Wǒ ná wǒ men míng yì fā shì.

 

คุณมักจะมีเหตุผลที่ดีมากๆมาอ้างกับฉัน You always have the best reason to refuse me.

你总有特别合适的理由敷衍我。

Nǐ zǒng yǒu tè bié hé shì de lǐ yóu fū yǎn wǒ.

 


คุณไม่รู้สึกเหรอว่านี่มันติ๊งต๊อง 

Your behavior is very childish, don’t you think so?

你不觉得你这样很幼稚吗?

Nǐ bù jué dé nǐ zhè yàng hěn yòu zhì ma?

 


เป็นห่วงแล้วร้อนอกร้อนใจขนาดนี้เลยเหรอ 

Why did you cannot wait to care for me?

就是这么迫不及待地关心吗?

Jiù shì zhè me pò bù jí dài de guān xīn ma?

*迫不及待 Pò bù jí dài รีบรอไม่ได้ ; ร้อนอกร้อนใจ;รอไม่ไหว

 

ฉันมาเพื่อยืนยันเรื่องเรื่องหนึ่งกับคุณ 

I come to confirm a thing with you.

我来跟你确认一件事情。

Wǒ lái gēn nǐ què rèn yí jiàn shì qíng.

 


ในที่สุดคุณก็ยอมรับ 

You admit it, finally.

你终于承认了。

Nǐ zhōng yú chéng rèn le.

 


ไปสืบสาวราวเรื่องในอดีต มันก็ไม่มีความหมายหรอก 

It doesn’t make any sense to investigate the past.

追求过去的事,没有任何意义。

Zhuī qiú guò qù de shì, méi yǒu rèn hé yì yì.

 


ฉันเข้าใจว่าคุณคงรับไม่ได้ในตอนนี้ 

I understand that you are difficult to accept it for a while.

我理解你一时难以接受。

Wǒ lǐ jiě nǐ yì shí nán yǐ jiē shòu.

 


แต่เราต่างก็หวนกลับไปในอดีตไม่ได้แล้ว 

But we can’t go back anymore.

但我们都回不到过去了。

Dàn wǒ men dōu huí bú dào guò qù le.💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...