15 ตุลาคม 2561

ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 3 “极常用” 汉语口语短句 3


ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 3  
极常用汉语口语短句 3


白费劲
Bái fèi jìng
เหนื่อยเปล่า; เสียแรงเปล่า(การทำอะไรมากมายแต่ไม่ได้รับผลอะไรเลย)
* 白 Bái ไม่เกิดผลแต่อย่างไร เสียแรงเปล่า
* 费劲 Fèi jìng เปลือแรง สิ้นเปลืองกำลัง เหนื่อย

ตัวอย่างประโยค
但是,我的努力似乎是白费经
Dàn shì, wǒ de nǔ lì sì hū shì bái fèi jīng.
อย่างไรก็ตามความพยายามของฉันดูเหมือนจะไร้ผล

你别再白费经了, 你是不能去的。
Nǐ bié zài bái fèi jīngle, nǐ shì bù néng qù de.
อย่าเสียแรงเปล่าอีกเลย ยังไงคุณก็ไปไม่ได้  

没有限制
Méi yǒu xiàn zhì
ไม่มีที่สิ้นสุด ;ไม่มีขีดจำกัด
*没有 Méi yǒu  ไม่มี
*限制 Xiàn zhì จำกัด จำกัดขอบเขต

ตัวอย่างประโยค 
如果没有限制你的生活将会是什么样子?
guǒ méi yǒu xiàn zhì nǐ de sheng huó jiāng huì shì shén me yang zi?      
มันจะเป็นอย่างไรถ้าชีวิตของคุณไม่มีขีดจำกัด?


准备好
Zhǔn bèi hǎo 
เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ว ; เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
*准备 Zhǔn bèi  เตรียม เตรียมการ
*好 Hǎo  (ใช้หลังคำกริยา) มีความหมายว่าได้สำเร็จหรือบรรลุถึงขั้นที่สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยค
洗澡水给你准备好了。
zǎo shuǐ gěi nǐ zhǔn bèi hǎole.
น้ำอาบได้พร้อมแล้วสำหรับคุณ考虑一下
Kǎo lǜ yí xià 
ลองพิจารณาสักหน่อย ; พิจารณาก่อน
*考虑 Kǎo พิจารณา

ตัวอย่างประโยค
你要好好考虑一下,晚上回去和我家人商量下这件事情。
Nǐ yào hǎo hǎo kǎo lǜ yí xià, wǎn shang huí qù hé wǒ jiā rén shāng liáng xià zhè jiàn shì qíng.
คุณต้องพิจารณาดูให้ดีดีก่อน แล้วตอนเย็นค่อยกลับไปปรึกษาเรื่องนี้กับครอบครัวของฉัน好羡慕!
Hǎo xiàn mù
น่าอิจฉาจัง
Hǎo มาก
羡慕 Xiàn mù  อิจฉา

ตัวอย่างประโยค
你真是太幸运了,能经常出去旅游,好羡慕你。
Nǐ zhēn shi tài xìng yùn le, néng jīng cháng chū qù lǚ yóu, hǎo xiàn mù nǐ.
คุณโชคดีมากคุณเลยน่ะ ที่สามารถออกไปท่องเที่ยวบ่อยๆได้ อิจฉาคุณจัง别紧张 放松一下
Bié jǐn zhāng, fàng sōng yí xià
ไม่ต้องเครียด  ผ่อนคลายสักหน่อย ; ไม่ต้องตื่นเต้น ทำตัวสบายๆ
*  Bié  อย่า
* 紧张 Jǐn zhāng เครียด ; ตื่นเต้น ;ประหม่า ; กังวล
* 放松 Fàng sōng  ผ่อนคลาย ; สบายๆ

ตัวอย่างประโยค
别紧张,都是自己人 放松一下
Bié jǐn zhāng, dōu shì zì jǐ rén, fàng sōng yí xià.
ไม่ต้องตื่นเต้น คนกันเองทั้งนั้น ทำตัวสบายๆ
* 自己人  jǐ rén คนกันเอง


不要夸张
Bú yào kuā zhāng
อย่าพูดเกินความจริงสิ ; อย่าพูดโอเวอร์สิ
不要  Bú yào  อย่า
*夸张 Kuā zhāng  พูดเกินความจริง,พูดโอเวอร์

ตัวอย่างประโยค
现在不要夸张,告诉我全部的真相。
Xiàn zài bú yào kuā zhāng, gào sù wǒ quán bù de zhēn xiàng.
อย่าพูดโอเวอร์สิ บอกความจริงกับฉันมาทั้งหมด


很有趣
Hěn yǒu qù
น่าสนใจมากๆ
*很 Hěn มาก
*有趣 Yǒu qù  น่าสนใจ

ตัวอย่างประโยค
为什么呢?那一定很有趣
Wèi shén me ne? Nà yí dìng hěn yǒu qù.
ทำไมละ? มันต้องน่าสนใจมากๆ แน่没办法
Méi bàn
จนปัญญา; หมดทางสู้ ; ไม่มีวิธีไหน ; ไม่สามารถ
办法 Bàn fǎ วิธีแก้ปัญหา  ; ทางที่จะแก้ปัญหา ;  วิธีการ

ตัวอย่างประโยค
突然你发现你自己已经没办法回头了。
rán nǐ fā xiàn nǐ zì jǐ yǐ jīng méi bàn fǎ huí tóu le.
ทันใดนั้นคุณก็ค้นพบว่าตัวเองจนปัญญาที่จะกลับหลังได้อีก

慢慢来
Màn man lái 
ใจเย็นๆ ; ค่อยๆ
*慢慢Màn man ช้าช้า
*Lái มา

ตัวอย่างประโยค
让我们慢慢来,把它做好。
Ràng wǒ men màn man lái, bǎ tā zuò hǎo.
ให้พวกเราค่อยๆทำ จะได้ทำให้มันออกมาดี

💦💦💦💦💦


欢迎补充:ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 3  “极常用” 汉语口语短句 3

บทความแนะนำ

ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน “极常用汉语口语短句


ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 1 “极常用汉语口语短句 1


ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 2 “极常用汉语口语短句 2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...