18 ตุลาคม 2561

ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 4 “极常用” 汉语口语短句 4


ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 4  
极常用汉语口语短句 4

 中大奖
Zhòng dà jiǎng
ถูกรางวัลใหญ่ ; ชนะเกมได้แจ๊กพ็อต ;  ทำแจ๊กพ็อตแตก  
*中 
Zhòng 
ถูก

*大奖 
Dà jiǎng 
รางวัลใหญ่

ตัวอย่างประโยค

你的女朋友迷人、聪明,又有趣。你小子可真中大奖了。
Nǐ de nǚ péng yǒu mí rén, cōng míng, yòu yǒu qù. Nǐ xiǎo zǐ kě zhēn zhòng dà jiǎng le.
แฟนของคุณช่างมีเสน่ห์ ฉลาด และสนุกสนาน คุณนี่ถูกแจ๊กพ็อตรางวัลใหญ่จริงๆ

你考到我了
Nǐ kǎo dào wǒ le
คุณต้อนฉันจนมุม ;  จนแต้ม (ไม่สามารถอธิบายได้)  

ตัวอย่างประโยค

A: 你能给我解释一下这个问题吗? 它说的是什么?
A: Nǐ néng gěi wǒ jiě shì yí xià zhè ge wèn tí ma? Tā shuō de shì shén me?
A: คุณช่วยอธิบายคำถามนี้ให้ฉันฟังหน่อยซิ ว่าเขาพูดถึงอะไร


B: 你考到我了 我也弄不清楚。
B: Nǐ kǎo dào wǒle, wǒ yě nòng bù qīng chǔ.
B: คุณต้อนฉันจนมุมเลย ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน
照顾好自己
Zhào gù hǎo zì jǐ
ดูแลตัวเองได้; ดูแลตัวเองให้ดี ;ดูแลตัวเองดีๆ

ตัวอย่างประโยค

我能照顾好自己,能自己做出决定,能独立思考。
Wǒ néng zhào gù hǎo zì jǐ, néng zì jǐ zuò chū jué dìng, néng dúlì sīkǎo.
ฉันสามารถดูแลตัวเองได้ ตัดสินใจด้วยตัวเองและคิดเองได้
动动脑筋
Dòng dòng nǎo jīn
ใช้ความคิด ; ใช้สมอง
*动动 
Dòng dòng  
ขยับ

*脑筋 
Nǎo jīn  
สมอง ความคิด

ตัวอย่างประโยค

 在解决紧急问题时动动脑筋
Zài jiějué jǐnjí wèntí dòng dòng nǎojīn.
ใช้สมองในการแก้ปัญหาเร่งด่วน
离题
ไม่ตรงประเด็น ; พูดนอกเรื่อง

ตัวอย่างประโยค

你的批评离题了。
Nǐ de pī píng lí tíl e.
คำวิจารณ์ของคุณนอกประเด็นแล้ว

不是重点

Bú shì zhòng diǎn
ไม่ใช่ประเด็น ; ไม่ได้สำคัญ

ตัวอย่างประโยค

不是重点你这个瞎子白痴!  
Zhè bú shì zhòng diǎn nǐ zhè ge xiā zi bái chī!
นี่ไม่ใช่ประเด็นน่ะ เจ้าคนตาบอดปัญญาอ่อน 

别生气了
Bié shēng le
เลิกโกรธได้แล้ว ; ไม่ต้องโกรธแล้ว ; อย่าโกรธเลย

ตัวอย่างประโยค

得了,别生气了。他只是和你开玩笑。
Dé le, bié shēng qì le. Tā zhǐ shì hé nǐ kāi wán xiào.
เอาน่า เลิกโกรธได้แล้ว  เขาก็แค่ล้อคุณเล่น

有些人总是学不乖
Yǒu xiē rén zǒng shì xué bù guāi
คนบางคนไม่เคยที่จะเชื่อฟังเลย; คนบางคนไม่เคยที่จะพร้อมเรียนรู้
*些人 
Xiē rén   
บางคน
*总是 
Zǒng shì 
เสมอ
* 
Guāi 
เชื่อฟัง ;ว่านอนสอนง่าย

ตัวอย่างประโยค

你别再浪费时间跟他谈话了,有些人总是学不乖的。
Nǐ bié zài làng fèi shí jiān gēn tā tán huà le, yǒu xiē rén zǒng shì xué bù guāi de.
คุณอย่าไปเสียเวลาคุยกับเขาเลย คนบางคนไม่เคยเลยที่จะเชื่อฟัง
我喜欢你的风格
Wǒ xǐ huān nǐ de fēng
ฉันชอบสไตล์ของคุณ

ตัวอย่างประโยค

喜欢你的小样,你的风格,喜欢整个的你。
Wǒ xǐ huān nǐ de xiǎo yàng , nǐ de fēng gé, xǐ huān  zhěng gè  de nǐ.
ฉันชอบความหน่อมแน้มของคุณ สไตล์ของคุณ และชอบทุกอย่างที่เป็นคุณ


不知道该怎么开口
Bù zhī dào gāi zěn me kāi kǒu
ไม่รู้ว่าควรจะเอ่ยปากอย่างไรดี

ตัวอย่างประโยค

第一眼我就喜欢她了,但不知道怎么开口
Dì yī yǎn wǒ jiù xǐ huān tā le, dàn bù zhī dào zěn me kāi kǒu.
ฉันชอบเธอตั้งแต่แรกเห็น แต่ไม่รู้ควรจะเอ่ยปากอย่างไรดี


💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 4   “极常用” 汉语口语短句 4 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...