23 ตุลาคม 2561

ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 6 “极常用” 汉语口语短句 6

ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 6 
 “极常用” 汉语口语短句 6


睡得很沉 
Shuì dé hěn chén
หลับเป็นตาย, หลับสนิท
*Shuì นอน ;นอนหลับ
* Chén (ระดับ) ลึก

ตัวอย่างประโยค
他呀!一沾枕头就睡得很沉
Tā ya! yī zhān zhěn tóu jiù shuì dé hěn chén.
เขาเหรอ หัวถึงหมอนก็หลับเป็นตาย 好主意
Hǎo zhǔ
เป็นความคิดที่ดี
*主意Zhǔ ข้อคิดเห็น ;ความคิด; วิธีการ

ตัวอย่างประโยค
这是一个大家都能接受的好主意
Zhè shì yí gè dà jiā dōu néng jiē shòu de hǎo zhǔ yì.
นี่เป็นความคิดที่ดีที่ทุกคนสามารถยอมรับได้


真是的
Zhēn shì de
จริงๆเลย

ตัวอย่างประโยค
A: 他呀!谁怎么劝他都不听,现在他去跟她吵起来了!
A:  Tā ya! Shéi zěn me quàn tā dōu bù tīng, xiàn zài tā qù gēn tā chǎo qǐ lái le!
A: เขาน่ะ ใครเตือนก็ไม่ฟัง ตอนนี้เหรอกำลังไปทะเลาะกับเธอแล้ว
B:真是的。
B: Tā  zhēn shi de
B:เขานี่จริงๆเลย


我是不是让你觉得烦?
Wǒ shì bú shì ràng nǐ jué dé fán?
ฉันทำให้คุณรำคาญหรือเปล่าคะ
*Ràng ให้ ; ทำให้ (ถูกใช้ให้กระทำ ยินยอมหรือปล่อยให้กระทำ)
*觉得Jué รู้สึก
*Fán รำคาญ

ตัวอย่างประโยค
我总是让你做这做那,我是不是让你觉得烦?
Wǒ zǒng shì ràng nǐ zuò zhè zuò nà, wǒ shì bú shì ràng nǐ jué dé fán?
ฉันมักจะให้คุณทำนั่นทำนี่ตลอดเลย ฉันทำให้คุณรำคาญหรือเปล่าคะ请不要生我的气
Qǐng bú yào shēng wǒ de qì
โปรดย่าโกรธ(โมโห)ฉันเลย

ตัวอย่างประโยค
我知道自己的错了,请不要生我的气
Wǒ zhī dào zì jǐ de cuò le, qǐng bú yào shēng wǒ de qì.
ฉันรู้แล้วว่าตัวเองผิด โปรดอย่าโกรธฉันเลย真小气
Zhēn xiǎo
ขี้งกจริงๆ  ; ตระหนี่จริงๆ
*小气 Xiǎo งก; ตระหนี่

ตัวอย่างประโยค
真小气,连小费都不给。
Tā zhēn xiǎo qì, lián xiǎo fèi dōu bù gěi.
เธอนะขี้งกจริงๆ แม้แต่ทิปก็ไม่ให้


别上当
Bié shàng dàng
อย่าหลงกล
*上当 Shàng dàng หลงกล ; ถูกต้ม

ตัวอย่างประโยค
请小心购买,别上当!有些物品以假当真来卖。
Qǐng xiǎo xīn gòu mǎi, bié shàng dàng! Yǒu xiē wù pǐn yǐ jiǎ dàng zhēn lái mài.
โปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อ อย่าได้หลงกลเชียว! สินค้าบางรายการก็เป็นของปลอมเอามาขายเป็นของจริง


很无聊
Hěn wú liáo
เบื่อมาก ;เซ็งมาก
*无聊  liáo เบื่อ ; เซ็ง

ตัวอย่างประโยค
没有事做,他感觉很无聊
Méi yǒu shì zuò, tā gǎn jué hěn wú liáo.
ไม่มีอะไรให้ทำ ทำให้เขารู้สึกเบื่อมากๆ


听你的
Tīng nǐ de
เอาตามที่คุณพูดเลย

ตัวอย่างประโยค
你想要怎么做就怎么做吧!听你的
Nǐ xiǎng yào zěn me zuò jiù zěn me zuò ba! Tīng nǐ de.
คุณต้องการจะให้ทำยังไงก็เอาเลย เอาตามที่คุณพูดเลย
让一下
Ràng yí xià
หลีกทางหน่อย

ตัวอย่างประโยค
现在请你让一下,其他人还要办理业务呢。
Xiàn zài qǐng nǐ ràng yí xià, qí tā rén hái yào bàn lǐ yè wù ne.
ตอนนี้ขอให้คุณหลีกทางหน่อยค่ะ ยังมีคนอื่นๆที่ต้องทำเรื่อง(ธุรกิจ)อยู่


💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...