1 ตุลาคม 2561

ระบอบการปกครอง 政体


ระบอบการปกครอง 政体หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Form of government หมายถึง สถาบันทางการเมืองซึ่งรัฐบาลของรัฐได้จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้อำนาจในการปกครองประเทศ  เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบการปกครอง” กันค่ะ

คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน

คำศัพท์ภาษาไทย
政体
Zhèng

ระบบการปกครอง

部长
Bù zhǎng

รัฐมนตรี
保守派
Bǎo shǒu pài  

อนุรักษนิยม หรือ คติอนุรักษ์
参议院  / 上议院
Cān yì yuàn/ Shàng yì yuàn

วุฒิสภา, สภาที่ปรึกษา
党主席
Dǎng zhǔ xí

ประธานพรรค
帝国主义
guó zhǔ

จักรวรรดินิยม

独裁者
Dú cái zhě  

ผู้นำเผด็จการ
反对党/ 在野党
Fǎn duì dǎng/ Zài yě dǎng

พรรคฝ่ายค้าน
封建制度
Fēng jiàn zhì dù

ระบบศักดินา

共产主义
Gòng chǎn zhǔ yì

คอมมิวนิสต์
共和国
Gòng hé guó

สาธารณรัฐ
寡头政治
Guǎ tóu zhèng zhì

คณาธิปไตย
国会 / 议会
Guó huì /  Yì huì

รัฐสภา
国会议员
Guó huì yì yuán

ผู้แทนราษฎร
贵族制
Guì zú zhì

อภิชนาธิปไตย
会议主席
Huì yì zhǔ xí

ประธานสภา
君主制
Jūn zhǔ zhì

ราชาธิปไตย
君主专制政体
Jūn zhǔ zhuān zhì zhèng tǐ

ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
军政府
Jūn zhèng fǔ

รัฐบาลทหาร
联合王国
Lián hé wáng guó  

สหราชอาณาจักร
联合政府
Lián hé zhèng fǔ

รัฐบาลผสม
民主主义
Mín zhǔ zhǔ yì

การปกครองระบอบประชาธิปไตย
民会主席
Mín huì zhǔ xí

ประธานรัฐสภา
内阁
Nèi gé

คณะรัฐมนตรี
内阁改组/ 整阁
Nèi gé gǎi zǔ/ Zhěng gé

การปรับ ครม.
任期
Rèn qī

วาระดำรงตำแหน่ง
散党
Sàn dǎng

ยุบพรรค
神权政治
Shén quán zhèng zhì


社会主义
Shè huì zhǔ yì

ระบบเทวาธิปไตย
สังคมนิยม
首长
Shǒu zhǎng  

ประมุข
统治者
Tǒng zhì zhě  

ผู้ปกครอง
王国
Wáng guó  

ราชอาณาจักร
威权主义
Wēi quán zhǔ yì

อำนาจนิยม
无政府主义
Wú zhèng fǔ zhǔ yì

อนาธิปไตย
下议院议员
Xià yì yuàn yì yuán

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
宪庭
Xiàn tíng

ศาลรัฐธรรมนูญ
右派
Yòu pài

ฝ่ายขวา
资本主义
Zī běn zhǔ yì

ระบบทุนนิยม
自由主义
Zì yóu zhǔ yì

ระบบเสรีนิยม
总统
Zǒng tǒng  

ประธานาธิบดี
总理
Zǒng lǐ

นายกรัฐมนตรี
总理办公室
Zǒng lǐ bàn gōng shì

สำนักนายกรัฐมนตรี
左派
Zuǒ pài  
ฝ่ายซ้าย
执政党
Zhí zhèng dǎng  

พรรครัฐบาล
政府
Zhèng fǔ

รัฐบาล
政府发言人
Zhèng fǔ fā yán rén

โฆษกรัฐบาล
政府副发言 / 国务院副发言
Zhèng fǔ fù fā yán/ Guó wù yuàn fù fā yán

รองโฆษกรัฐบาล
专政
Zhuān zhèng

เผด็จการ
专制主义
Zhuān zhì zhǔ yì  

ระบบใช้อำนาจเด็ดขาด

💖💖💖💖💖💖💖💖💖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...