13 ตุลาคม 2561

กระทบกระทั่ง ขัดแย้งกัน ภาษาจีนคือ

摩擦  คำนี้เป็นคำที่มีหลากหลายความหมายมาก แต่เราจะพูดถึงเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะ

摩擦  คือ เกิดกระทบกระทั่งกัน ขัดแย้งกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอาจจะเนื่องจากความไม่เข้าใจ การสื่อสาร ฯลฯ ทำให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า 摩擦   ได้

ตัวอย่างประโยค

人与人之间难免有摩擦
Rén yǔ rén zhī jiān nán miǎn yǒu mó cā.
การกระทบกระทั่งกันระหว่างคนกับคนนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก


两夫妻肯定会有一点摩摩擦擦
Liǎng fū qī kěn dìng huì yǒu yì diǎn mó mó cā cā.
สามีภรรยาจะต้องมีการขัดแย้งกันบ้าง(กระทบกระทั่งกันบ้าง)


💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...