18 ตุลาคม 2561

แผนกและตำแหน่งต่างๆในโรงแรม 酒店部门及职位名称


          เรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ การเรียกแผนกและตำแหน่งต่างๆในโรงแรม กันค่ะ

รูปภาพจาก pixabay.com

订房部 Dìng fáng bù แผนกจองห้องพัก  Reservation Department 

前厅部 Qián tīng bù แผนกต้อนรับส่วนหน้า  Front Office

市场及销售部 Shì chǎng jí xiāo shòu bù แผนกการตลาดและการขาย  Sales & Marketing Department

客房部  fáng bù  แผนกแม่บ้าน Housekeeping Department

餐饮部 Cān yǐn bù  แผนกอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage Department

会计部 Kuài jì bù แผนกบัญชี Accounting Department

财务部 Cái wù bù แผนกการเงิน Finance department

采购部 Cǎi gòu bù แผนกจัดซื้อ Purchasing Department

工程部 Gōng chéng bù แผนกช่าง Engineering department

保安部 Bǎo ān bù  แผนกรักษาความปลอดภัย Security Department

人力资源部 Rén lì zī yuán bù แผนกทรัพยากรบุคคล  Human & Resources Department

培训部 Péi xùn bù  ฝ่ายฝึกอบรม Training Department

礼宾服务  bīn fú เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (ให้บริการข้อมูล ไม่ว่าจะในหรือนอกโรงแรม) Concierge

前厅服务 Qián tīng fú บริการต้อนรับส่วนหน้า  Front office

客房服务  fáng fúwù บริการด้านแม่บ้าน Housekeeping

订房员 Dìng fáng yuán พนักงานจองห้องพัก  Reservation

接线员 Jiē xiàn yuán  พนักงานรับโทรศัพท์ / พนักงานโอปเรเตอร์ Operator 

餐厅服务 Cān tīng fú บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม Food and Beverage

送餐部 Sòng cān bù  การให้บริการอาหารในห้องพัก  Room Service

商务中心 Shāng wù zhōng xīn  ศูนย์บริการธุรกิจ Business Center

健身中心 Jiàn shēn zhōng xīn ศูนย์ออกกำลังกาย  Health Centre

医务室  wù shì  ห้องพยาบาล Clinic room

询问处 Xún wèn chù  ประชาสัมพันธ์ Information

销售员 Xiāo shòu yuán พนักงานขาย  Sales

门童 Mén tóng พนักงานเปิดประตู  Doorman

行李员 Xíng lǐ yuán พนักงานยกกระเป๋า Bellboy    
 
接待员 Jiē dài yuán  พนักงานต้อนรับ Receptionist

出纳员 Chū nà yuán   / 前台收银员 Qián tái shōu yín yuán พนักงานฟร้อน แคชเชียร์  Front cashier

洗衣工  yī gōng  พนักงานซักรีด Laundry staff

行政管家 Xíng zhèng guǎn jiā  ผู้ช่วยส่วนตัว แขกระดับ วีไอพี (บัตเลอร์) Butler

行政管家服务 Xíng zhèng guǎn jiā fú wù บริการผู้ช่วยส่วนตัว Butler service

男服务员 Nán fú yuán  พนักงานเสิร์ฟชาย Waiter

女服务员 Nǚ fú yuán พนักงานเสิร์ฟหญิง  Waitress

调酒师Tiáo jiǔ shī   บาร์เทนเดอร์ Bartender

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:แผนกและตำแหน่งต่างๆในโรงแรม 酒店部门及职位名称

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...