21 ตุลาคม 2561

รวมชื่อสถานที่เที่ยวในอยุธยาเป็นภาษาจีน 大城府     “อยุธยาเมืองแห่งประวัติศาสตร์และยังได้รับการขึ้นบัญชีจาก ยูเนสโก UNESCO” (联合国科学与文化研究组织 Lián hé guó kē xué yǔ wén huà yán jiū zǔ zhī) ให้เป็นเมืองมรดกโลก 世界文化遗产Shì jiè wén huà yí chǎn เมื่อปี ค.. 1991 ดังนั้นจึงขาดไม่ได้เลยสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยว และด้วยระยะทางจากกรุงเทพฯไปอยุธยาก็ใกล้นิดเดียว เพียงแค่อึดใจคุณก็สามารถไปถึงอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองที่สำคัญของชาติไทย สำหรับบทความนี้เลยได้รวมรวมรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอยุธยาเป็นภาษาจีนมาฝากกันค่ะ


พระราชวังบางปะอิน Bang Pa-In Royal Palace
挽巴茵行宫
Wǎn bā yīn xíng gōng
💦💦💦💦💦

วัดนิเวศธรรมประวัติ  Wat Niwet Thammaprawat
尼维塔玛帕万寺
Ní wéi tǎ mǎ pà wàn sì
 💦💦💦💦💦

วัดมหาธาตุ Wat Mahathat 
舍利寺; 玛哈泰寺
Shè lì sì; Mǎ hā tài sì
 💦💦💦💦💦

วัดราชบูรณะWat Ratchaburana
拉嘉布拉那寺
Lā jiā bù lā nà sì
 💦💦💦💦💦

วิหารพระมงคลบพิตร Wihan Phra Mongkhon Bophit
帕蒙空博碧寺
Pà méng kōng bó bì sì
 💦💦💦💦💦

วัดพระศรีสรรเพชญ์ Wat Phrasisanpeth
帕西桑碧寺 ; 大觉寺
 Pà xī sāng bì sì ; Dà jué sì
 💦💦💦💦💦

วัดใหญ่ชัยมงคล Wat Yai Chaimongkol 
大吉祥胜利寺 ; 亚柴蒙考寺
Dà jí xiáng sheng lì sì ; Yà chái méng kǎo sì
 💦💦💦💦💦

วัดหน้าพระเมรุ Wat Na Phra Men
须弥山寺; 那普拉门寺
Xū mí shān sì; Nà pǔ lā mén sì
 💦💦💦💦💦

วัดไชยวัฒนาราม Wat Chaiwatthanaram
柴瓦塔娜兰寺
Chái wǎ tǎ nà lán sì
 💦💦💦💦💦

 วัดพนัญเชิงวรวิหาร Wat Phananchoeng
三宝公寺
Sān bǎo gōng sì
 💦💦💦💦💦

วัดพุทไธศวรรย์ Wat Phutthaisawan
普泰塔万寺
Pǔ tài tǎ wàn sì
💦💦💦💦💦

วัดธรรมิกราช Wat Thammikarat
塔米卡拉特寺
Tǎ mǐ kǎ lā tè sì
 💦💦💦💦💦

ตลาดน้ำอโยธยา Ayothaya Floating Market
大城水上市场
Dà chéng shuǐ shàng shì chǎng

💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...