24 ตุลาคม 2561

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน


         ถ้าคุณโดนถามว่า ตอนนี้กี่โมงแล้ว ด้วยภาษจีน แต่ไม่รู้จะตอบกลับไปเป็นภาษาจีนยังไง เราไปดูการบอกเวลาเป็นภาษาจีนกันดีกว่าค่ะ

 รูปภาพจาก pixabay.com

        คำศัพท์ที่ควรรู้
点   Diǎn นาฬิกา; โมง บอกหน่วยชั่วโมงมาจากคำเต็ม 点钟  Diǎn zhōng

分  Fēn นาที  มาจากคำเต็ม  分钟   Fēn zhōng

秒  Miǎo วินาที

差  Chà ขาด ;ขาดอีก

半  Bàn ครึ่ง

一刻   Yī kè 15นาที

  * ครึ่งชั่วโมง จะใช้คำว่า半  Bàn ไม่ใช้  两刻 Liǎng kè

      ไปดูการบอกเวลาข้างล่างกันค่ะ เพราะถ้าจับประเด็นตรงนี้ได้ การบอกเวลาก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องกังวลอีกต่อไป


2:00     两点
                  Liǎng diǎn
ไม่ว่าจะเป็น ช่วงบ่ายหรือ ช่วงตีสอง ก็แค่เติมช่วงเวลาลงไปว่าเป็นช่วงไหน
     ช่วงบ่าย         หรือ         ช่วงตีสอง
下午两点                             凌晨两点

       Xià wǔ liǎng diǎn                              Líng chén liǎng diǎn

 💛💛💛💛💛
6:05          六点零五分
                    Liù diǎn líng wǔ fēn

หากหน่วยนาทีน้อยกว่า 10 จะต้องเติมคำว่า (ling) ที่แปลว่า ศูนย์

💛💛💛💛💛


 8:15
จะพูดได้ 2 แบบคือ
八点十五分                         八点一刻
Bā diǎn shí wǔ fēn                                 Bā diǎn yī kè
                                                        *一刻 Yī kè แปลว่า 15นาที
                                                        * เมื่อมี一刻Yī kè แล้วก็ไม่ต้องมีการเติม 分 Fēnไว้ข้างหลัง


💛💛💛💛💛


10:30
จะพูดได้สองแบบคือ
十点三十分               十点半 
Shí diǎn sān shí fēn                 Shí diǎn bàn
                                                     *Bàn  ครึ่ง

💛💛💛💛💛


11:45
จะพูดได้ 3 แบบคือ
 十一点四十五分     十一点三刻               差一刻十二点
Shí yī diǎn sì shí wǔ fēn            Shí yī diǎn sān kè                 Chà yī kè shí èr diǎn
                                                               * 一刻Yī kè 15นาที                      
                                                                                              * Chàขาด ;ขาดอีก
                                                                                             *三刻Sān kè ก็ต้องเป็น 45นาที💛💛💛💛💛


1:50
จะพูดได้ 2 แบบคือ
一点五十分                                 差十分两点
    Yī diǎn wǔshí fēn                            Chà shí fēn liǎng diǎn
                                                                       * Chàขาด ;ขาดอีก


💛💛💛💛💛
 1:55
จะพูดได้ 2 แบบคือ
一点五十五分                           差五分两点
     Yī diǎn wǔ shí wǔ fēn                                 Chà wǔ fēn liǎng diǎn
                                                                             * 差  Chà  ขาด ;ขาดอีก


 💛💛💛💛💛

ประโยคคำถามที่ใช้ถามเวลา
现在几点?
Xiàn zài jǐ diǎn?
ตอนนี้กี่โมงแล้ว

你几点上课?
Nǐ jǐ diǎn shàng kè?
คุณไปเรียนกี่โมง

你几点上班?
Nǐ jǐ diǎn shàng bān?
คุณไปทำงานกี่โมง

你几点到家?
Nǐ jǐ diǎn dào jiā?
คุณจะถึงบ้านกี่โมง

你几点到办公室?
Nǐ jǐ diǎn dào bàn gōng shì?
คุณมาถึงออฟฟิศกี่โมงคำศัพท์เพิ่มเติมที่บอกเวลา

凌晨 
Líng chén 
คือ ก่อนรุ่งเช้าจนพระอาทิตย์เริ่มขึ้น  เวลา 01:00-06:00

早上 
Zǎo shang  
คือ ช่วงเวลาเช้า พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งหมายถึงเวลาประมาณ 05:00-09:00  

上午
 Shàng  
คือ ช่วงสาย เวลา 09:00-11:00 

中午
 Zhōng  
คือ เที่ยงวัน ใช่วงเวลาที่ใช้ประมาณ 11:00-13:00

下午
 Xià  
คือ ช่วงบ่าย ใช้ได้ตั้งแต่บ่ายโมงยันพระอาทิตย์ตก ก็ประมาณ 13:00-19:00

晚上 
Wǎn shàng  
คือ ตอนค่ำพระอาทิตย์ตกแล้ว เวลา 19:00 -24:00

  💦💦💦💦💦💦💦💦💦36 ความคิดเห็น:

 1. จี๋เตี๋ยน เวลาเท่าไหร่คับ

  ตอบลบ
 2. 25 นาทีแปลว่าไรครับ

  ตอบลบ
 3. 12.59 กับ 20.45 เขียนตัวจีนยังไงเหรอคะ

  ตอบลบ
 4. 17.45และ16.45เป็นภาษาจีนหน่อยครับ

  ตอบลบ
 5. 11 โมง 35นาทีเขียนไงครับ

  ตอบลบ
 6. 17:30
  08:16
  14:48
  11:11
  14:18
  19:45
  21:05
  06:06
  13:33
  15:15

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 17:30 晚上五点三十分
   08:16上午八点十六分
   14:48下午两点四十八分
   11:11 上午十一点十一分
   14:18下午两点十八分
   19:45 晚上七点四十五分
   21:05晚上九点零五分
   06:06上午六点零六分
   13:33下午一点三十三分
   15:15下午三点十五分

   ลบ
 7. 9นาฬิกา55นาทีเขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 8. 07.15
  24.30
  01.45
  20.25
  03.15
  09.40
  23.15
  17.25
  10.30

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. พคพำตพตพาพกรกวกจำวกจำลำนำชำนำขำจำขจำยพจพขพพขพยยพยพบบพบพบพบพบพขพขพขพขพ

   ลบ
 9. (ช่วงเช้า)ขอพินอินมันด้วยนะคะ
  15:00
  08:00
  06:00
  (ช่วงดึก)ขอพินอินมันด้วยนะคะ
  21:00
  00:00
  19:30
  02:30

  ตอบลบ
 10. 12:15
  03:30
  17:20
  เขียนภาษาจีนได้ยังไงหรอคะ

  ตอบลบ
 11. 21:00 ภาษาจีนเขียนว่าอะไรค่ะ

  ตอบลบ
 12. ขอพินอินด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 13. 18:10
  20:15
  14:05
  22:00
  07:20
  10:05
  09:50
  12:30
  เขียนเป็นภาษาจีนยังไงคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 14. 11:45 เขียนภาษาจีนยังไง

  ตอบลบ
 15. 7โมง34 นาที เขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 16. 07.10
  16.56
  เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 17. 六点四十八分
  อันนี้แปลว่าอะไรหรอคะ

  ตอบลบ
 18. 23:48
  02:39
  10:10
  00:09
  7:31
  13:04
  14:25
  20:17
  18:26

  ตอบลบ
 19. 14.00
  05.00
  08.00
  09.30
  10.00
  12.00
  11.45
  06.30
  11.15

  ตอบลบ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ