8 ตุลาคม 2561

คำศัพท์ภาษาจีน ที่เกี่ยวกับ “น้ำ”


รูปภาพจาก pixabay.com

Shuǐ น้ำ
白水 Bái shuǐ  น้ำเปล่า
冰水 Bīng shuǐ น้ำเย็น
冰块 Bīng kuài น้ำแข็ง
冰块箱  Bīng kuài xiāng กระติกน้ำแข็ง
茶水 Chá shuǐ  น้ำชา
打水 Dǎ shuǐ  ตักน้ำ (ตักน้ำจากลำธาร, ตักน้ำจากบ่อ)
倒水 Dào shuǐ เทน้ำ
地下水 Dì xià shuǐ  น้ำบาดาล
电水壶 Diàn shuǐhú  กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
公厕 Gōng cè ห้องน้ำสาธารณะ
干净的水 Gān jìng de shuǐ  น้ำสะอาด
浑水 Hún shuǐ น้ำขุ่น
喝水 Hē shuǐ ดื่มน้ำ
开水 /  沸水 Kāi shuǐ /  Fèi shuǐ น้ำต้ม
矿泉水 Kuàng quán shuǐ น้ำแร่
凉水 / 冷水 Liáng shuǐ /  Lěng shuǐ  น้ำเย็น
瓶装水 Píng zhuāng shuǐ น้ำดื่มบรรจุขวด
喷泉 Pēn quán น้ำพุ
刨冰 Páo bīng น้ำแข็งไส
瓶装水 Píng zhuāng shuǐ ขวดใส่น้ำ
泡沫箱 Pào mò xiāng กล่องโฟมเก็บความเย็น
清水 Qīng shuǐ น้ำใส
汽水 Qì shuǐ  น้ำอัดลม
呛水 Qiāngshuǐ สำลักน้ำ
热水 Rè shuǐ น้ำร้อน
热水瓶 Rè shuǐ píng กระติกน้ำร้อน
热水壶 Rè shuǐ hú กาน้ำร้อน
热水袋 Rè shuǐ dài กระเป๋าน้ำร้อน
水壶 Shuǐ hú กาน้ำ
水壶杯 Shuǐ hú bēi เหยือกน้ำ / กระติกน้ำ
水杯 Shuǐ bēi แก้วน้ำ
水龙头 Shuǐ lóng tóu ก๊อกน้ำ
水井 Shuǐ jǐng บ่อน้ำ
水瓶 Shuǐ píng ขวดน้ำ
水面 Shuǐ miàn ผิวน้ำ
水瓢 /  水勺 Shuǐ piáo /  Shuǐ sháo ขันตักน้ำ
甜水 Tián shuǐ น้ำหวาน
温泉 Wēn quán  น้ำพุร้อน
温水 Wēn shuǐ น้ำอุ่น
吸管 Xī guǎn หลอดดูดน้ำ
洗澡 Xǐ zǎo อาบน้ำ
洗手间 Xǐ shǒu jiān ห้องน้ำ
漩涡 Xuán wō น้ำวน
饮用水 /  饮水 Yǐn yòng shuǐ / Yǐn shuǐ น้ำดื่ม
舀水 Yǎo shuǐ  ตักน้ำ (ใช้ขันตักน้ำ)
浴室 Yù shì ห้องอาบน้ำ
澡盆 Zǎo pén อ่างอาบน้ำ
自动售水机 Zì dòng shòu shuǐ jī  ตู้น้ำหยอดเหรียญ / ตู้น้ำอัตโนมัติ
自来水 Zì lái shuǐ  น้ำประปา


💦💦💦💦💦

欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีน ที่เกี่ยวกับ “น้ำ”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...