12 ตุลาคม 2561

ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน “极常用” 汉语口语短句


            สำหรับบทความในวันนี้ ได้นำเอาประโยคภาษาจีนที่เราๆ ได้ยิน ได้ฟัง และพูดบ่อยๆมาฝากค่ะ 
(จะลงประโยคเพิ่มเรื่อยๆ ดังนั้นขอแบ่งเป็น Part ไปแล้วกันนะคะ) 祝你今天愉快
Zhù nǐ jīn tiān yú kuài
ขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆนะค่ะ(ครับ) Have a nice day

เป็นประโยคที่ใช้ในการกล่าวลา
通常在跟别人道别的时候说
Tōng cháng zài gēn bié rén dào bié de shí hòu shuō
* 愉快 kuài  เบิกบานใจ สบายใจ สบายอกสบายใจ  

ตัวอย่างประโยค
愉快的微笑  kuài de wéi xiào ยิ้มที่เบิกบาน
心情愉快 Xīn qíng yú kuài รู้สึกเบิกบานใจ
生活过得很愉快 Shēng huó guò dé hěn yú kuài มีชีวิตอยู่อย่างสบายอกสบายใจ
目前为止一切都好
Mù qián wéi zhǐ yí qiè dōu hǎo
จนถึงขณะนี้ ทุกอย่างเรียบร้อยดี So far , so good
*目前 Mù qián หมายถึงขณะที่พูด
目前为止 Mù qián wéi zhǐ จนถึงขณะนี้
*一切Yí qiè ทั้งหมด / ทั้งมวล ทุกอย่าง
要就要 , 不要就拉倒
Yào jiù yào, bú yào jiù lā dǎo
จะเอาก็เอา ไม่เอาก็อย่าเอา(ยกเลิกไป) Take it or leave it

*拉倒  dǎo ยกเลิก/ เลิกแล้วกันไป / เลิกล้มกันไป (ใช้พูดกับเพื่อนๆ ผู้คุ้นเคย หรือกับแฟน)


 继续努力! 
Jì xù nǔ lì !
ขยันต่อไป   Keep it up
*继续Jì xù ต่อเนื่องกัน / ติดต่อกัน / ไม่ขาดสาย
*努力 ขยัน


 继续加油!
Jì xù jiā yóu!
สู้ๆ (สู้ต่อไป อย่าหยุด) Keep it up
*继续Jì xù ต่อเนื่องกัน / ติดต่อกัน / ไม่ขาดสาย
*加油Jiā yóu เติมน้ำมัน /  สู้ๆ


  

好啊!做得好
Hǎo a! Zuò dé hǎo  
ดี ทำได้ดี  Good job 时光如梭
Shí guāng rú suō  
เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว Time flies
*时光Shí guāng  เวลา /  กาลเวลา
* เหมือน  / เสมือน /  คล้ายกับ
*Suō กระสวย
   时间就是金钱
Shí jiān jiù shì jīn qián

เวลามีค่า (อย่าปล่อยให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์) Time is money


这就是人生
Zhè jiù shì rén shēng

นี่แหละชีวิต  That’s life


这才对嘛!(你这才叫说话!   刚说的都是废话)
Zhè cái duì ma! (Nǐ zhè cái jiào shuō huà! Gāng shuō de dōu shì fèi huà)

พูดแบบนี้ซิถึงคุยกันรู้เรื่องหน่อย /  พูดแบบนี้ซิค่อยน่าฟังหน่อย (แบบนี้ซิถึงเรียกว่าพูด เมือกี้ที่คุณพูดคือเรื่องไร้สาระทั้งหมด) Now you’re talking

ติดตามกันต่อไปในPart หน้าค่ะ


บทความแนะนำ 

ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 1 “极常用” 汉语口语短句 1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...