9 ตุลาคม 2561

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ


    คำศัพท์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติที่มี "น้ำ" เป็นส่วนผสมค่ะ ไปดูคำศัพท์กันค่ะ

รูปภาพจาก pixabay.com

雨水 Yǔ shuǐ น้ำฝน

雨点 Yǔ diǎn หยดน้ำ
滑冰场 Huá bīng chǎng ลานน้ำแข็ง
冰山 Bīng shān ภูเขาน้ำแข็ง
污水 Wū shuǐ น้ำเน่าน้ำเสีย
脏水 Zāng shuǐ น้ำสกปรก
水塘 Shuǐ tang สระน้ำ / หนองน้ำ
水库 Shuǐ kù อ่างเก็บน้ำ
水深 Shuǐ shēn น้ำลึก
水浅 Shuǐ qiǎn น้ำตื้น
瀑布 Pù bù น้ำตก
河边 Hé biān ริมน้ำ
溪水 Xī shuǐ ลำธาร
江河Jiāng hé แม่น้ำ
江水 Jiāng shuǐ แม่น้ำ
江边 Jiāng ​biān ริมแม่น้ำ
山洪 Shān hóng น้ำป่า
水灾 / 洪灾 Shuǐ zāi / Hóng zāi ภัยน้ำท่วม
淹水 Yān shuǐ  น้ำท่วมนอง
泉眼 Quǎn yǎn ตาน้ำ(ใต้ดิน)
水流 Shuǐ liǘ กระแสน้ำ, สายน้ำ
止水 Zhǐ shuǐ น้ำนิ่ง
活水 Huó shuǐ  น้ำไหลไปเรื่อยๆ ไม่หยุดนิ่ง
水流湍急 Shuǐ liú tuān jí น้ำไหลเชี่ยว
激流 Jī liú กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
逆水 Nì shuǐ  ทวนน้ำ
苔藓 Tái xiǎn ตะไคร่น้ำ
海水 Hǎi shuǐ น้ำทะเล
涨潮 / 水涨 Zhǎng cháo /  Shuǐ zhǎng  น้ำขึ้น
落潮 / 退潮 Luò cháo /  Tuì cháo น้ำลง
涨潮退潮 Zhǎng cháo tuì cháo น้ำขึ้นน้ำลง
淡水 Dàn shuǐ น้ำจืด
咸水 Xián shuǐ  น้ำเค็ม
半咸水 Bàn xián shuǐ  น้ำกร่อย
硬水 Yìng shuǐ น้ำกระด้าง
水雾 Shuǐ wù  ละอองน้ำ
彩虹 Cǎi hóng รุ้งกินน้ำ
冰川 Bīng chuān ธารน้ำแข็ง

💦💦💦💦💦

欢迎补充:คำศัพท์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...