5 ตุลาคม 2561

ป้ายต่างๆที่เราจะเจอในสนามบิน


        เมื่อไปถึงสนามบิน เราจะเจอกับป้ายต่างๆมากมายเลยใช่มั้ยคะ สำหรับบทความนี้เอาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ “ป้ายในสนามบิน” และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมาฝากกันค่ะป้ายที่สนามบิน
机场标志
chǎng biāo zhì  
Airport sign


สนามบินนานาชาติ
国际机场
Guó jì jī chǎng
International airportเทอร์มินอล
航站 
Háng zhàn 
Airport terminal
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈เทอร์มินอล1   
1号航站楼 
Yī hào háng zhàn lóu     
Teminal1(T1)
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


เส้นทางบินภายในประเทศ
国内线 
Guó nèi xiàn 
Domestic
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


เส้นทางบินระหว่างประเทศ
国际线 
Guó jì xiàn 
International
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


เส้นทางระหว่างประเทศ
国际航线 
Guó jì háng xiàn
International route

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

เที่ยวบินระหว่างประเทศ
国际航班  
Guó jì háng bān 
International flight
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


ออกเดินทาง
出发 
Chū fā
Departure

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

ออกนอกประเทศ
出境 
Chū jìng
Leave the country
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


เวลาออกเดินทาง
出发时间 
Chū fā shí jiān 
Departure Time
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


เดินทางถึง
到达 
Dào dá
Aarrive
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

เวลามาถึง
到达时间 
Dào dá shí jiān
Arrival time
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


ตรวจคนเข้าเมือง
入境检查 
Rù jìng jiǎn chá 
Immigration
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


ห้องสูบบุหรี่
吸烟室 
Xī yān shì 
Smoking room
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


ตรวจพาสปอร์ต
护照检查 
Hù zhào  jiǎn chá
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


ประตูขึ้นเครื่อง
登机门 
Dēng jī mén 
Boarding gate

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

ประตูขึ้นเครื่อง
登机口
Dēng jī kǒu
Gate
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


ขั้นตอนการเช็คอิน(ขึ้นเครื่อง)
登机手续
Dēng jī shǒu xù
Check-in

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

เคาน์เตอร์เช็คอิน(ขึ้นเครื่อง) 
登机手续柜台
Dēng jī shǒu xù guì tái
Check-in counter

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


บัตรขึ้นเครื่อง
登机牌 
Dēng jī pái 
Boarding card / Boarding pass

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


เวลาขึ้นเครื่อง
登机时间 
Dēng jī shí jiān
Boarding time
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


ตรวจบัตรโดยสาร
办理登记手续
Bàn lǐ dēng jì shǒu xù
Check in

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

ประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย
最后登机广播
Zuì hòu dēng jī guǎng bò  
Final Call

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

ห้องรอเครื่อง
侯机室 
Hóu jī shì
Waiting room

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

เวลาเครื่องขึ้นท้องถิ่น
当地起飞时间
Dāng dì qǐ fēi shí jiān
Local departure time

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


หมายเลขเที่ยวบิน
班机号码 
Bān jī hào mǎ 

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


สถานีปลายทาง
终点站 
Zhōng diǎn zhàn  
Flight number

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

ล็อบบี้
大厅 
Dà tīng 
Lobby

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


โหลดสัมภาระเดินทาง
托运行李
Tuō yùn xíng lǐ
Checked baggage

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


กระเป๋าน้ำหนักเกิน/สัมภาระน้ำหนักเกิน
过重行李 
Guò zhòng xíng lǐ
Oversized baggage
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


ตรวจเช็คความปลอดภัย(สแกนก่อนขึ้นเครื่อง)
安检  /  安全检查
Ānjiǎn/ Ān quán jiǎnchá
Security check
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


ตรวจสัมภาระติดตัว
随身行李检查
Suí shēn xíng  lǐ jiǎn chá
Carry-on baggage check
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


ค่าภาษีสนามบิน
机场税 
Jī chǎng shuì
Airport tax

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


ต่อเครื่อง
转机 
Zhuǎn jī 
Transfer
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


รับกระเป๋า
行李提取
Xíng lǐ tí qǔ
Baggage Claim

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

สายการบิน
航空公司 
Háng kōng gong sī
 Airline

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


โทรศัพท์สารธารณะ
公用电话 
Gōng yòng diàn huà
Public telephone

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

รถเข็น
手推车
Shǒu tuī chē
Trolley
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


ลิฟต์
电梯 
Diàn tī
Elevator / Lift
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


บันไดเลื่อน
手扶电梯
Shǒu fú diàn tī
Escalators
✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


ห้องน้ำ / สุขา
洗手间
Xǐ shǒu jiān
Toilets

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

รถบัสสนามบิน
机场巴士
Jī chǎng bā shì 
Airport Bus

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


เคาน์เตอร์ VAT REFUND(คืนภาษี)
退税柜台
Tuì shuì guì tái

✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈


VAT REFUND
退税
Tuì shuì
 ✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈✈

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...