6 ตุลาคม 2561

吃醋 กินน้ำส้มสายชู ไหงมาแปลว่า หึงหวง?


         吃醋  (Chī cù) แปลว่า “กินน้ำส้มสายชู” แท้ๆ ไหงมาแปลว่า “หึงหวง”ได้ไง


รูปภาพจาก pixabay.com

ความรัก” เป็นเรื่องของคนสองคน แต่เมื่อถึงคราวที่ความรักเกิดมีมือที่สาม 第三者 (Dì sān zhě) ขึ้นมา จึงเป็นเหตุให้เกิดความหึงหวง แล้วทำไมคนจีนถึงเอาคำว่า “กินน้ำส้มสายชู” มาแสดงถึงความหึงหวงได้ละ ?รูปภาพจาก pixabay.com

据传这个典故出自唐朝的宫庭里,唐太宗为了笼络人心,要为当朝宰相房玄龄纳妾,大臣之妻出于嫉妒,横加干涉,就是不让。太宗无奈,只得令大臣之妻在喝毒酒和纳小妾之中选择其一。没想到房夫人确有几分刚烈,宁愿一死也不在皇帝面前低头。于是端起那杯“毒酒”一饮而尽。当房夫人含泪喝完后,才发现杯中不是毒酒,而是带有甜酸香味的浓醋。从此便把“嫉妒”和“吃醋”融合起来,“吃醋”便成了嫉妒的比喻语。


                ตามคำบอกเล่าที่อ้างถึงในสมัยราชวงศ์ถัง สมเด็จพระจักรพรรดิถังไท่จงคิดหาทางทุกวิธี เพื่อที่จะให้มเหสีของตนยอมรับการที่ตัวเองจะมีนางสนม  ซึ่งมเหสีองค์นี้เกิดความอิจฉาริษยาขึ้นมา และใช้อำนาจเข้ามาก้าวก่าย ไม่ว่าจะยังไงก็จะไม่ยอมให้ถังไท่จงมีน้อยเป็นอันขาด  ถังไท่จงหมดหนทาง   จึงสั่งให้มเหสีเลือกเอาว่าจะ ดื่มเหล้าที่มียาพิษ หรือ จะยอมรับการที่ตัวเองจะมีภริยาน้อย ซึ่งคิดไม่ถึงเลยว่ามเหสีจะหยิ่งในศักดิ์ศรีเป็นอย่างมาก ถึงตายยังไงก็ไม่ยอมก้มหัวให้กับถังไท่จงเป็นอันขาด  ครั้นแล้วก็ยก เหล้าที่มียาพิษ ดื่มรวดเดียวจบ   มเหสีมีน้ำตาคลอหน่วยในขณะที่ดื่มหมด ก็พบว่า เหล้าในแก้วไม่มียาพิษ แต่มีกลิ่นที่ออกเปรี้ยวหวานของน้ำส้มสายชู  จากนั้นเป็นต้นมา ก็มีการนำ “การอิจฉาริษยา”  กับ  “กินน้ำส้มสายชู”  มาผสมกัน จนเกิดเป็น คำอุปมา ที่แปลว่า “หึงหวง”


รูปภาพจาก pixabay.com

                นอกจาก吃醋 (Chī cù) ที่แปลว่า หึงหวง แล้ว ยังมีคำว่า    爱吃醋 (Ài chī ) “พวกชอบกินน้ำส้มสายชู” ที่แปลว่า  “คนขี้หึง” ด้วย

👇👇👇👇👇👇👇

คำศัพท์เพิ่มเติม

吃醋 Chī กินน้ำส้มสายชู –--หึงหวง
爱吃醋  Ài chī    พวกชอบกินน้ำส้มสายชู  ---  คนขี้หึง
第三者 Dì sān zhě มือที่สาม
据传  Jù chuán ตามคำบอกเล่า
典故 Diǎn พาดพิง / อ้างอิง
唐朝  Táng cháo ราชวงศ์ถัง
宫庭  Gōng tíng  วัง / พระราชวัง
笼络人心  Lǒng luò rén xīn หาทางผูกมัดจิตใจด้วยเล่ห์เพทุบาย หาทางผูกพันจิตใจ
宰相  Zǎi xiàng อัครเสนาบดี
出于 Chū yú เกิดจาก
嫉妒   เป็นคำที่ใช้ในเชิงลบ หมายถึง อิจฉาริษยา
横加 Héng jiā ใช้อำนาจ
干涉 Gān shè ก้าวก่าย / แทรกแซง 
不让 Bú ràng  ไม่ยอมให้ทำตามที่ต้องการ
无奈  nài จำใจ / ไม่มีทางเลี่ยง / ไม่มีทาง/ตัวเลือก
毒酒 Dú jiǔ เหล้าที่มียาพิษผสมอยู่
纳  รับเข้ามา
小妾 Xiǎo qiè เมียน้อย / อนุภรรยา 
夫人 rén   ฮูหยิน / เมียหลวง   /ภรรยาหลวง /  เอกภริยา 
刚烈 Gāng liè แกร่งกร้าวและหยิ่งในศักดิ์ศรี
宁愿  Nìng yuàn  ยอม / ยินยอม
低头 Dī tóu ก้มหัวให้
于是  shì  ครั้นแล้วก็
端 Duān  ยก
一饮而尽 Yī yǐn ér jǐn ดื่มรวดเดียวจบ
含泪 Hán lèi น้ำตาคลอ
发现  xiàn  ค้นพบ
甜酸  Tián suān เปรี้ยวหวาน
香味  Xiāng wèi  มีกลิ่นหอม
浓醋  Nóng cù น้ำส้มสายชูอย่างเข้ม
融合  Róng   ผสมผสานกัน / ประกอบกัน / ผสมกัน
比喻语  Bǐ yù yǔ  คำอุปมา

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:吃醋 กินน้ำส้มสายชู ไหงมาแปลว่า หึงหวง?


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...