10 ตุลาคม 2561

💖💖ว่าด้วยเรื่องของ “หัวใจ心”


วมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับหัวใจมาฝากกันค่ะ

รูปภาพจาก pixabay.com

心安理得
Xīn ān  
จิตใจสบายไม่มีอะไรเป็นที่เกิดตะขิดตะขวงใจ / สบายใจ

💖💖

心不在焉
Xīn zài yān 
ใจลอย / ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว/ จิตใจฟุ้งซ่าน

💖💖

心地纯正
Xīn dì chún zhèng 
จิตใจซื่อตรงบริสุทธิ์

💖💖

心地善良
Xīn dì shàn liáng 
จิตใจงดงาม / น้ำใจงดงาม

💖💖

心地单纯
Xīn dì dān chún 
จิตใจบริสุทธิ์ไม่มีเล่ห์เลี่ยม

💖💖

心意 
Xīn yì 
น้ำใจ(ที่แสดงต่อบุคคลอื่น)

💖💖

心服口服
Xīn fú kǒu  
เลื่อมใสอย่างสุดจิตสุดใจ
💖💖

心浮
Xīn  
ใจร้อน /หุนหันพลันแล่น /ฟุ้งซ่าน

💖💖

心腹话
Xīn fù huà 
ความในใจ
💖💖

心事
Xīn shì 
เรื่องที่เก็บไว้ในใจ
💖💖

心腹之患
Xīn zhī huàn  
หอกข้างแคร่ / ภยันตรายที่ซ่อนตัวอยู่ภายใน

💖💖

心甘情愿
Xīn gān qíng yuàn 
ยอม(ด้วยความสมัครใจ) /  สมัครใจ(ที่จะรับทุกข์หรือยอมเสียเปรียบ)

💖💖

心怀不满
Xīn huái bù mǎn 
จิตใจเต็มไปด้วยความไม่พอใจ

💖💖

心慌意乱
Xīn huāng yì luàn
จิตใจว้าวุ่น /  จิตใจสับสัน

💖💖
心惊胆战/ 心惊肉跳
Xīn jīng dǎn zhàn/ Xīn jīng ròu tiào 
อกสั่นขวัญหาย / อกสั่นขวัญแขวน /ขวัญหนีดีฝ่อ

💖💖

心静
Xīn jìng
จิตใจสงบ

💖💖


心口如一
Xīn kǒu rú yī 
ปากกับใจตรงกัน

💖💖

心心念念
Xīn xīn niàn niàn 
นึกอยู่ตลอดเวลา  / คิดอยู่ตลอดเวลา

💖💖

心心相印
Xīn xīn xiāng yìn 
หัวใจตรงกัน / จิตใจที่ผูกพันซึ่งกันและกัน

💖💖
情意 
Qíng yì 
น้ำใจ
💖💖

心领
Xīn lǐng
ขอน้อมรับด้วยน้ำใจก็พอ(เป็นคำที่ใช้ปฏิเสธรับของขวัญที่ผู้อื่นมอบให้)

💖💖

有情 
Yǒu qíng 
มีน้ำใจ
💖💖

热情 
qíng 
น้ำใจที่อบอุ่น

💖💖

一点儿心意 
Yì diǎnr xīn yì 
น้ำใจเล็กน้อย

💖💖

赏金 
Shǎng jīn 
สินน้ำใจ

💖💖

黑心肠 
Hēi xīn cháng 
แล้งน้ำใจ
💖💖

心硬
Xīn yìng
ใจแข็ง /  ใจเด็ด
💖💖

欢迎补充:💖💖ว่าด้วยเรื่องของ “หัวใจ心”ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...