1 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ดูละครรักโรแมนติกที่บ้านกับคุณย่าอีกแล้วใช่ไหม 

Did you Watch romance with grandma again?

是不是又在家陪奶奶看言情剧啦。

Shì bú shì yòu zài jiā péi nǎi nai kàn yán qíng jù la.

 


ฉันขอประกาศว่านับตั้งแต่วันนี้ไปเธอก็คือคนของแล้ว 

I declare that you are mine from now on.

我宣布从今以后你就是我的人了。

Wǒ xuān bù cóng jīn yǐ hòu nǐ jiù shì wǒ de rén le.

 


พวกเราเกี่ยวก้อยสัญญา 

Let’s pinkie swear.

我们拉钩上吊。

Wǒ men lā gōu shàng diào.

 


ดูเหมือนว่าพวกเราจะมาถูกเวลาซะด้วย 

Seems we got here just in the nick of time 

看来我们来得正是时候。

 kàn lái wǒ men lái de zhèng shì shí hòu.

 


ปล่อยมือ 

Let go of your hands.

手放开。

Shǒu fàng kāi.

 


เป็นเรื่องแปลกใหม่เลยนะ 

This is something new.

这可是新鲜事。

Zhè kě shì xīn xiān shì.

 


นี่มันแข็งกระด้างสุดๆเลยนะ 

You are too rigid.

你这也太刻板了吧!

Nǐ zhè yě tài kè bǎn le ba!

*刻板  bǎn แข็ง; แข็งกระด้าง; ทื่อ

 


นิยายของเธอแข็งกระด้าง และน่าเบื่อ 

Her novels are middle-aged and boring. 

她的小说刻板乏味。

Tā de xiǎo shuō kè bǎn fá wèi.

 


อย่ามาวุ่นวายน่า 

Don’t make trouble for me.

少给我添乱。

Shǎo gěi wǒ tiān luàn.

 


ทำไมถึงเป็นคุณอีกแล้วเนี่ย What a small world;You again?How come is it you again?

怎么又是你。

Zěn me yòu shì nǐ.

 

ช่างเป็นการวางแผนล่วงหน้าที่สุดยอดไปเลยนะ 

It is a very subtle plan.

真是一场非常精妙的预谋。

Zhēn shì yì chǎng fēi cháng jīng miào de yù móu.

*精妙 Jīng miào ประณีตและสวยวิจิตร

*预谋 Yù móu  มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า

 


คุณก็ปรากฏตัวออกมาพอดี 

You showed up by chance.

你不早不晚刚好出现。

Nǐ bù zǎo bù wǎn gāng hào chū xiàn.


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...