31 สิงหาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ยังไม่เอาออกไปอีก Take it away!

还不拿走。

Hái bù ná zǒu.

 

ใจเย็นๆ ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะClam down, not so serious.

 淡定,淡定,不至于。

Dàn dìng, dàn dìng, bù zhì yú.

 

อวดดี เดี๋ยวฉันเปลี่ยนวิธี  You are so effeminate. Let me change another way.

娇气,我换个方法。

Jiāo qì, wǒ huàn gè fāng fǎ.

 

เหงื่อออกแล้ว Sweating. Sweating!

发汗了,发汗了。

Fā hàn le, fā hàn le.

 

ลืมบิดน้ำออก I forgot to wring it out.

忘拧了。

Wàng nǐng le.

 

คุณก็แค่เคยเห็นในฝันเท่านั้น  You just saw her in your dream.

你都只是在梦里见过而已。

Nǐ dōu zhǐ shì zài mèng lǐ jiàn guò ér yǐ.

 

คุณดื่มเองได้ยังไง ฉันช่วยคุณเอง  You can’t drink it by yourself. I’ll help you.

你自己来什么来,我来帮你。

Nǐ zì jǐ lái shén me lái, wǒ lái bāng nǐ.

 

คุณนี่เซ่อชะมัด You are so stupid.

你太傻了。

Nǐ tài shǎ le.

 

ฉันทำบาปกรรมอะไรไว้เนี่ย Who have I offended?

我招谁惹谁了呀。

Wǒ zhāo shéi rě shéi le ya.

 

แต่ว่า คุณแน่ใจจริงๆเหรอ ว่าคนๆนี้มีตัวตนอยู่ But are you really sure this person exists?

可是你真的确定这个人存在吗?

Kě shì nǐ zhēn de què dìng zhè gè rén cún zài ma?

 

แค่คล้ายๆแต่ไม่ใช่เสียทั้งหมด It’s just similar. But not her.

只是有些相似。但都不是。

Zhǐ shì yǒu xiē xiāng sì. Dàn dōu bú shì.

 

ก็ได้ นายบอกไม่ใช่ก็ไม่ใช่ ฉันจะช่วยนายตามหาต่อ  All right. It’s up to you. I’ll keep an eye on it for you.

行吧。你说不是就不是,我再接着帮你留意。

Xíng ba. Nǐ shuō bú shì jiù bú shì, wǒ zài jiē zhe bāng nǐ liú yì.

 

พูดจบหรือยัง พูดจบก็ไปได้แล้ว Are you finished? You can leave.

说完了?说完了就走了。

Shuō wán le? Shuō wán le jiù zǒu le.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...