16 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อันนี้สมัครเป็นไหม You know how to register it?

这个会注册吗?

Zhè gè huì zhù cè ma?

*注册 Zhù cè   การลงทะเบียน

 

ช่วยสมัครให้หน่อย Register for me.

帮我注册。

Bāng wǒ zhù cè.

 

คุณจะสมัครเหรอ You want to register?

你要注册?

Nǐ yào zhù cè?

 

แค่ให้สมัครให้นิดเดียว ทำไมถึงได้พูดมากแบบนี้นะ I asked you to register for me, not to talk my ear off.

让你注册一个账号,哪儿这么多废话。

Ràng nǐ zhù cè yí gè zhàng hào, nǎr zhè me duō fèi huà.

 

คุณรู้แล้วก็ยังจะให้ฉันไปอีก So why did you propose that?

你知道还让我去?

Nǐ zhī dào hái ràng wǒ qù?

 

แต่คราวนี้ คุณจงใจชัดๆนี่นา  But you clearly know it this time!

但这次你分明就是故意的。

Dàn zhè cì nǐ fēn míng jiù shì gù yì de.🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...