17 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ฉันไม่เคารพตรงไหน What do you mean?  I’m not polite?

我哪儿不尊重。

Wǒ nǎr bù zūn zhòng.

 

คุณขี้โกง; หลอกลวง  You tricked me!

你使诈!

Nǐ shǐ zhà!

 

คุณขี้โกง You cheated!

是你出老千!

Shì nǐ chū lǎo qiān!

*老千 Lǎo qiān 18มงกุฎ; พวกหลอกลวงต้มตุ๋น

 

ก็ไม่ได้ยากอะไรนี่หน่า It’s pretty simple.

反正也没有很难吗。

Fǎn zhèng yě méi yǒu hěn nán ma.

 

นี่พ่อเธอไม่ได้สอนเรื่องนี้ให้เธอเลยเหรอ Didn’t your dad teach you that?

这你爸没教给你吗?                        

Zhè nǐ bà méi jiāo gěi nǐ ma?

 

แปลว่าพ่อเธอ ไม่ใช่พ่อที่ดี Then he’s not a good dad.

说明你爸就不是一个称职的爸爸。

Shuō míng nǐ bà jiù búshì yí gè chèn zhí de bà ba.

*称职 Chèn zhí เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่💕💕💕💕💕💕💕💕💕
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...