22 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาจะต้องมีปมรักครั้งแรกแน่ๆ 

He must have a first love complex.

他一定有初恋情结。

Tā yí dìng yǒu chū liàn qíng jié.

 


ถ้าคุณพูดถึงอีกฉันจะโกรธคุณนะ 

Don’t bring that up again!

你再提我跟你生气啊!

Nǐ zài tí wǒ gēn nǐ shēng qì a!

 


เขาน่ะนะขี้หวงมาก ขี้หึงมากด้วย 

He is a very possessive and jealous man.

他这个人啊占有欲特别强。特别爱吃醋。

Tā zhè ge rén a zhàn yǒu yù tè bié qiáng. Tèbié ài chīcù.

*占有 

Zhàn yǒu 

ครอบครอง  


*欲 

Yù 

ความปรารถนา ความอยาก(ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) 

ฉันคิดว่าชีวิตคนเรา ไม่ควรจมดิ่งอยู่ในที่เล็กๆ 

I don’t think one should stay in a small place his whole life.

我觉得人一辈子不应该埋在一个小地方。

Wǒ jué dé rén yí bèi zi bù yīng gāi mái zài yí gè xiǎo dì fāng.

 


พูดแบบนี้ฉันเสียใจนะ  

Words like that are hurtful.

你说这个就太伤人了。

Nǐ shuō zhè ge jiù tài shāng rén le.

 


ฉันไม่ได้ต้องการทำร้ายคุณ แต่เป็นเพราะ ฉันคาดหวังในตัวคุณสูงกว่านั้น 

I didn’t mean to hurt you. The point is, I have high hopes for you.

我不是要伤你。而是因为,我对你有更高的期许。

Wǒ bú shì yào shāng nǐ. Ér shì yīn wèi, wǒ duì nǐ yǒu gèng gāo de qí xǔ.
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...