28 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ขาแพลงแล้วฉัน I almost fell!

崴着我了都。

Wǎi zhe wǒ le dōu.

 

พวกคุณไม่กลัวความลับรั่วไหลหรอกเหรอ Aren’t you afraid of me seeing confidential things?

你们也不怕给我泄密了?

Nǐ men yě bú pà gěi wǒ xiè mì le?

 

ต่อไปคุณอย่าเอาแต่เก็บตัวได้ไหม  Can you please stop acting like a recluse?

你以后能不能別耍孤僻啊?

Nǐ yǐ hòu néng bù néng bié shuǎ gū pì a?

 

แค่ล่ำลาก็อืดอาดยืดยาด Enough of the sentimental goodbyes.

说个再见磨磨叽叽的。

Shuō gè zài jiàn mó mó jī ji de.

 

ร้องจนฉันตาบวมไปหมดเลย My eyes were swollen from crying.

哭得我眼睛都肿了。

Kū dé wǒ yǎn jīng dōu zhǒng le.

 

นี่ถึงจะเป็นท่าทางที่มีความสุขที่พวกเขาควรมีตั้งแต่แรกไงล่ะ This is how they should look when they’re happy.

这样才是他们原本该有的快乐的样子。

Zhè yàng cái shì tā men yuán běn gāi yǒu de kuài lè de yàng zi.

 

ตั้งใจเรียน อย่ามัวแต่คิดถึงเรื่องความรัก Study hard. Don’t just think about dating.

好好学习。别净想着谈恋爱。

Hǎo hào xué xí. Bié jìng xiǎng zhe tán liàn ài.🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...