16 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


แล้วทำไมคุณถึงไม่ไปเจอกับสถานการณ์ที่อึดอัดซะเองหล่ะ Then why don’t you go and face that awkward situation yourself?

那你为什么自己不去面对这样的尴尬场面。

Nà nǐ wèi shén me zì jǐ bú qù miàn duì zhè yàng de gān gà chǎng miàn.

 

คุณยกโทษที่เขาถอนตัวอย่างขี้ขลาดได้  If you forgive him for being a coward.

你能原谅他懦弱地退出。

Nǐ néng yuán liàng tā nuò ruò de tuì chū.

*懦弱 Nuò ruò ขี้ขลาด

 

เขามีนิสัยที่ขี้ขลาดHe has a weak character. 

他性格懦弱.

Tā xìng gé nuò ruò. 

 

การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ขี้ขลาด This was a cowardly thing to do.
做这种事是懦弱的行为。

Zuò zhè zhǒng shì shì nuò ruò de xíng wéi.

 

เขาเป็นคนขี้ขลาดและไร้ความสามารถ He was a weak little mouse of a man. 

他是个懦弱无能的人。

Tā shì gè nuò ruò wú néng de rén.

 

เขาคิดว่าการร้องไห้เป็นการแสดงออกถึงความขี้ขลาด He thought that crying was a sign of weakness.
他认为哭是懦弱的表现。

Tā rèn wéi kū shì nuò ruò de biǎo xiàn.

 🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...