12 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันยังอยากรู้จักเขาอีกหน่อย I really want to get to know him.

我好想多了解他一点。

Wǒ hǎo xiǎng duō liǎo jiě tā yì diǎn.

 

คำถามนี่นะฉันไม่เคยบอกกับคนนอกเลย I’ve never told anyone outside our circle.

这个问题我从来没跟外行说过。

Zhè gè wèn tí wǒ cóng lái méi gēn wài háng shuō guò

*外行 Wài háng ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพนั้น; คนที่ไม่เชี่ยวชาญ; คนนอกสายอาชีพนั้นๆ

 

เขาก็อายุปูนนี้แล้ว มีแฟนก็เป็นความต้องการที่ปกติ He’s old enough to have a girlfriend. It’s quite normal.

他也老大不小了,谈恋爱也是正常需求。

Tā yě lǎo dà bù xiǎo le, tán liàn ài yě shì zhèng cháng xū qiú.

 

อายุปูนนี้ที่ไหนกันเล่า หล่อไม่บันยะบันยังต่างหาก I don’t think so.  I think he’s super handsome.

哪里有老大不小,明明是帅到掉渣。

Nǎ lǐ yǒu lǎo dà bù xiǎo, míng míng shì shuài dào diào zhā.

 

เทียบกับเด็กกะโปโลอย่างพวกเธอแล้ว เป็นผู้ชายกว่าเยอะเลย Much better than you little brats.

比你们这些毛头小子有男人味多了。

Bǐ nǐ men zhè xiē máo tóu xiǎo zi yǒu nán rén wèi duō le.

*毛头小子 Máo tóu xiǎo zi เด็กน้อย ; เด็กกะโปโล

 

อย่าอารมณ์เสียเพราะเรื่องเล็กน้อยเลย Don’t let these little things bother you.

别为了一点小事不高兴。

Bié wèi le yì diǎn xiǎo shì bù gāo xìng.

 


💗💗💗💗💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...