19 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ทางที่ดีเขาอย่าได้เล่นลูกไม้ตุกติกก็แล้วกัน He can forget it if he’s playing hard-to-get.

最好不要耍什么欲擒故纵的花招。

Zuì hǎo bú yào shuǎ shén me yù qín gù zòng de huā zhāo.

 

ยุคของพวกคุณนั้น โชคดีจริงๆYou generation and so lucky.

你们这代年轻人啊。真是很幸福。

Nǐ men zhè dài nián qīng rén a. Zhēn shì hěn xìng fú.

 

สายอาชีพที่ไม่มีใครรู้จัก เขาสามารถยืนหยัดด้วยตัวเอง ฉันนับถือเขาจริงๆ Admire him for persevering a career that only a few people knew.

他在这么小众的行业里能够坚持做自己。我真的很佩服他。

Tā zài zhè me xiǎo zhòng de háng yè lǐ néng gòu jiān chí zuò zì jǐ. Wǒ zhēn de hěn pèi fú tā.

 

ความจริง สังคมยิ่งเจริญขึ้นเท่าไหร่ สิ่งใหม่ๆ อาชีพใหม่ ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น The more the society develops, the more accommodating it is to new things.

其实这社会越繁荣,新的产物,新的行业就越来越多。

Qí shí zhè shè huì yuè fán róng, xīn de chǎn wù, xīn de háng yè jiù yuè lái yuè duō.

 

คุณดูซิ เมื่อสักครู่ที่คุณพูดมามาจากเบื้องลึกของจิตใจแสดงว่าคุณเข้าใจเขาแล้ว I think judging from what you said to me, I could tell you understand him.

你看你刚才跟我说了这么多,其实从你的内心深处已经了解他了。

Nǐ kàn nǐ gāng cái gēn wǒ shuō le zhè me duō, qí shí cóng nǐ de nèi xīn shēn chù yǐ jīng liǎo jiě tā le.

 

แล้วทำไมถึงยังว่าเขาล่ะ So why do you always scold him?

为什么你总是骂他呢?

Wèi shén me nǐ zǒng shì mà tā ne?💗💗💗💗💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...