28 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ชมฉันสิ I’m good, right

表扬我。

Biǎo yáng wǒ.

 

นี่คือชมฉันจริงๆใช่ไหม Do I hear an actual compliment coming? 

这真是在表扬我么?

Zhè zhēn shì zài biǎo yáng wǒ me? 

 

ชมคุณก็ได้ You’re good.

表扬你。

Biǎo yáng nǐ.

 

จะเอารางวัลอีกเหรอ You want an award?

还要奖励?

Hái yào jiǎng lì?

 

อยากได้รางวัลอะไร What kind of award?

想要什么奖励?

Xiǎng yào shén me jiǎng lì?

 

เธอไม่ได้เป็นอะไรกับฉันนี่น่า ทำไมฉันต้องช่วยเธอด้วย I don’t even know her well. Why should I help her?

她又不是我谁。我干嘛帮她?

Tā yòu bú shì wǒ shéi. Wǒ gàn ma bāng tā?

 

คุณเคยเจอตัวจริงเขาไหม Have you met him in person?

你见过他本人吗?

Nǐ jiàn guò tā běn rén ma?💗💗💗💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...