4 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 
คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ฉันไม่อยากได้ยินที่สุด This is my least favorite sentence.

这句话是我最不爱听的一句话。

Zhè jù huà shì wǒ zuì bú ài tīng de yí jù huà.

 

เป็นร้านเถื่อนจริงๆ เลย What a clip joint!

真是一家黑店。

Zhēn shì yì jiā hēi diàn.

 

เหมือนกับคนทั่วไปส่วนใหญ่ Like most of the common people.

和大家数普通人一样。

Hé dà jiā shù pǔ tōng rén yí yàng.

 

เติบโตมาจากครอบครัวที่แสนธรรมดา I grew up in an ordinary family.

成长在一个普通的家庭。

Chéng zhǎng zài yí gè pǔ tōng de jiā tíng.

 

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่แสนจะธรรมดาทั่วไป Graduated from a most common university.

毕业在于普通到不能再普通的大学。

yè zài yú pǔ tōng dào bù néng zài pǔ tōng de dà xué.

 

ข่มเหงรังแกผู้อื่น ฉันจะแจ้งความ What a bully! I’ll call the police.

仗势欺人,我要报警。

Zhàng shì rén, wǒ yào bào jǐng.

*仗势欺人 Zhàng shì rén ข่มเหงรังแกผู้อื่น
💖💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...