10 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นั่นก็เพราะว่าคนเก่งก็จะเก่งตลอด ส่วนคนที่ประหลาดก็ยังคงประหลาดอยู่วันยังค่ำ That’s because excellent people are always excellent and weird people are always weird.

那是因为优秀的人一直很优秀,奇葩的人一直很奇葩。

Nà shì yīn wèi yōu xiù de rén yì zhí hěn yōu xiù, qí pā de rén yì zhí hěn qí pā.

*奇葩 Qí pā (สิ่งของหรือคน)ที่แปลกประหลาด ;ไม่เหมือนใคร; พิสดาร 

 

ขอแค่อย่าแตะต้องของของฉันมั่วซั่วก็พอ Don’t mess with my stuff.

只要别乱动我的东西。

Zhǐ yào bié luàn dòng wǒ de dōng xī.

 

ใครอยากจะไปแตะต้องของของคุณกัน Who wants to mess with your stuff?

谁稀罕动你东西?

Shéi xī han dòng nǐ dōng xī?

*稀罕 Xī han ถือว่าแปลกก็เลยนึกอยากจะได้

 

ไม่มีคลาส Poor taste.

庸俗。

*庸俗 Yōng พื้นๆ ธรรมดา;ไม่มีคลาส; ไม่สูงส่ง

 

คนอย่างคุณนะ มีแต่ตอนที่ทำผิดเท่านั้นแหละถึงจะมาเอาอกเอาใจ You only flatter me when you have done something wrong.

你这个人只有做错事情的时候才肯献殷勤。

Nǐ zhè gè rén zhǐ yǒu zuò cuò shì qíng de shí hòu cái kěn xiàn yīn qín.

*献殷勤 Xiàn yīn qín เอาอกเอาใจ ; คอยเอาอกเอาใจ💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...