12 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คิดไม่ถึงจริงๆว่าคุณจะพูดแบบนี้ I never expected you would say that.

我真没想到你能这么说。

Wǒ zhēn méi xiǎng dào nǐ néng zhè me shuō.

 

ยอมแพ้เร็วแบบนี้เลยเหรอ So you’re gonna give up?

这么快就放弃了?

Zhè me kuài jiù fàng qì le?

 

ระวังจะโดนฆ่าล่ะ Watch what you are saying!

你小心被削你!

Nǐ xiǎo xīn bèi xiāo nǐ!

 

ไปทำอะไรมาถึงได้กลับมาเอาป่านนี้ Where have you been all this time?

干什么去了现在才回来?

Gàn shén me qù le xiàn zài cái huí lái?

 

ถึงแม้ว่าพวกคุณจะทำตัวไม่เป็นจุดเด่น แต่ฉันก็ยังเห็น Although you two hid it well, I still saw you.

虽然你们很低调,但还是被我看见了。

Suī rán nǐ men hěn dī diào, dàn hái shì bèi wǒ kàn jiàn le.

*低调  diào ไม่ทำตัวให้เป็นจุดสนใจ; ไม่ค่อยปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน

 

ฉันเพิ่งถามว่าคุณเป็นใครนะ I’m asking you, who are you?

我才想问你是谁好吗?

Wǒ cái xiǎng wèn nǐ shì shéi hǎo ma?🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...