18 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เป็นคนหนุ่มไฟแรงจริงๆ So young but so talented.

还真是年轻有为啊。

Hái zhēn shì nián qīng yǒu wéi a.

 

อารมณ์ฉันขึ้นมาอีกแล้ว I’m not in the mood.

我情绪又有点上来了。

Wǒ qíng xù yòu yǒu diǎn shàng lái le.

 

ที่จริงฉันเองก็อารมณ์ไม่ดี I was not in a good mood.

本来我心情也不好。

Běn lái wǒ xīn qíng yě bù hǎo.

 

คุณไม่หิว แล้วยัดเข้าไปเยอะขนาดนี้นี่นะ Not hungry? Then how are you eating so much?

你不饿?这狼吞虎咽地吃这么多?

Nǐ bù è? Zhè láng tūn hǔ yàn de chī zhè me duō?

*狼吞虎咽 Láng tūn hǔ yàn  กินอย่างตะกละตะกลาม

 

คุณไม่พูดฉันก็จะยังไม่รู้ตัว ว่าฉันสั่งมาเยอะขนาดนี้ I don’t realize that. I ordered so much.

你不说我没发现。我点了这么多。

Nǐ bù shuō wǒ méi fā xiàn. Wǒ diǎn le zhè me duō.

 

ไม่เหมือนพวกคุณ พอเห็นเป้าหมายก็พุ่งชน You are different. You set a goal and you chase it.

不像你们。看到目标就往前冲。

Bù xiàng nǐ men. Kàn dào mù biāo jiù wǎng qián chōng.💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...