14 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ทำตัวมีพิรุธ ;กินปูนร้อนท้องTo hide whatever it is.

做贼心虚。

Zuò zéi xīn xū.

*做贼心虚 Zuò zéi xīn xū   วัวสันหลังหวะ; กินปูนร้อนท้อง

 

ฉันมีพิรุธอะไร ;ใครกินปูนร้อนท้องกัน Why would I need to hide it?

我做贼什么心虚啊?

Wǒ zuò zéi shén me xīn xū a?

 

แอบดูของส่วนตัวของฉันทำไม Why are you invading my privacy?

干吗偷看人家隐私?

Gàn ma tōu kàn rén jiā yǐn sī?

 

คุณบงการแบบนี้ You’re pretty bossy.

你这么专制。

Nǐ zhè me zhuān zhì.

*专制 Zhuān zhì เผด็จการ; บงการ

 

ก็จับฉันคลุมถุงชนเลยสิ Why don’t you just arrange a marriage for me?

你就直接包办婚姻得了。

Nǐ jiù zhí jiē bāo bàn hūn yīn dé le.

 

พอได้แล้วนะ Save it.

差不多得了。

Chà bù duō dé le.


💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...