14 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พอทำงานทีไร มีเวลาดูแลคนอื่นที่ไหนล่ะ  Always working, there is no time to take care of others.

做起事来,哪儿有时间照顾人家。

Zuò qǐ shì lái, nǎr yǒu shí jiān zhào gù rén jiā.

 

พ่อกับแม่กำลังจะหย่ากัน ก็เลยแยกกันอยู่  My parents are getting a divorce. They’re selling the house.

我们家我爸妈在闹离婚。在瓜分房子呢。

Wǒ men jiā wǒ bà mā zài nào lí hūn. Zài guā fēn fáng zi ne.

 

ถึงยังไงก็มีแค่สาเหตุเดียว เขาไม่ได้ชอบคุณตั้งแต่แรกแล้ว There’re only one reason, he hasn’t fallen in love with you.

归根结底就一个原因,人家压根没看上你。

Guī gēn jié dǐ jiù yí gè yuán yīn, rén jiā yà gēn méi kàn shàng nǐ.

*归根结底 Guī gēn   jié dǐ สืบสาวราวเรื่องถึงแก่นแท้แล้ว; ว่ากันจนถึงแก่นแท้แล้ว

*压根 Yà gēn โดยสิ้นเชิง; เลย แต่ไหนแต่ไรมา; ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา

 

จากการวิเคราะห์แล้ว นี่เป็นทางเลือกส่วนบุคคล In the final analysis, it's a matter of personal choice.

归根结底,这是个人的选择。

Guī gēn jié dǐ, zhè shì gè rén de xuǎn zé.

 

คุณเชื่อข้ออ้างแบบนี้ด้วยเหรอ Are you believed that crap?

这种狗屁借口你也信?

Zhè zhǒng gǒu pì jiè kǒu nǐ yě xìn?

 

คำๆนี้ออกจากก้นบึ้งของหัวใจเลยนะ  To be honest with you.

说句掏心窝子的。

Shuō jù tāo xīn wō zi de.

*掏心窝子 Tāo xīn wō zi ออกมาจากก้นบึ้งจิตใจ


💢💢💢💢💢💢💢💢💢
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...