14 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่าเอาแต่โทษฉันเลย 

Don’t blame this on me.

你少冤枉我啊。

Nǐ shǎo yuān wǎng wǒ a.

 


คิดว่าฉันไม่รู้จักคุณเหรอ 

I know you too well.

你以为我不知道你呀。

Nǐ yǐ wéi wǒ bù zhī dào nǐ ya.

 


คนบ้างาน 

You’re a workaholic.

工作狂。

Gōng zuò kuáng.

 


ก่อนอื่นฉันคิดว่าคุณเป็นคนบ้างาน 

First of all I think you work too much. 

首先我认为你是个工作狂。

Shǒu xiān wǒ rèn wéi nǐ shì gè gōng zuò kuáng.

 


แต่เธอเป็นคนบ้างาน เธอจึงไม่เคยอยู่บ้าน 

And because she's workaholic, she's never at home. 

可是她是工作狂,永远不在家。

Kě shì tā shì gōng zuò kuáng, yǒng yuǎn bù zài jiā

 


หลายคนเรียกฉันว่า "คนบ้างาน" 

Many people call me a "workaholic"

许多人叫我 ‘工作狂’。

Xǔ duō rén jiào wǒ “gōng zuò kuáng”.ฉันไม่ต้องการที่จะกลายเป็นคนบ้างาน 

I do not want to become a workaholic. 

我不想成为工作狂。

Wǒ bù xiǎng chéng wéi gōng zuò kuáng.
💖💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...