17 พฤศจิกายน 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 แถมนิสัยก็แย่ มีอะไรให้น่าชื่นชอบ 

He’s not a good guy. Why do you like him?

还一身坏毛病。有什么可喜欢的呀?

Hái yì shēn huài máo bìng. Yǒu shén me kě xǐ huān de ya?

 


ทำไมเขาไม่มีข้อดีหละ เขามีข้อดีเต็มไปหมด 

Why isn't he good? He is full of advantages.

他怎么没优点了?他浑身都是优点。

Tā zěn me méi yōu diǎn le? Tā hún shēn dōu shì yōu diǎn.

 


เขามีข้อดีเยอะแยะไปหมด 

He’s the best.

他有很多优点的。

Tā yǒu hěn duō yōu diǎn de.

 


อวดดีอยู่นั่นแหละ 

Don’t be cocky.

跩什么跩?

Zhuǎi shén me zhuǎi?

*跩 Zhuǎi เป็นคนไม่ถ่อมตัว; ชอบอวดดี; ผยอง

 


ฉันอยากได้โอกาสต่อสู้อีกครั้ง  

We need to give him another chance.

我需要机会再争取一下。

Wǒ xū yào jī huì zài zhēng qǔ yí xià.

 


เร่งฉันอีกนายโดนแน่ 

Stop pushing me.

再推我饶不了你。

Zài tuī wǒ ráo bù liǎo nǐ.

 💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...